Sökning: "betygsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade ordet betygsättning.

 1. 1. På annorlunda grunder - En studie om So- lärares erfarenheter av bedömning och betygsättning under fjärrundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Corneliusson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Covid-19; bedömning; avsedd läroplan; undervisad läroplan; bedömd läroplan; fjärrundervisning; distansundervisning; betygsättning; grundskolan;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker so-lärares erfarenheter av bedömning och betygsättning under den distans- och fjärrundervisning som kom med pandemin våren 2020. Studien utgår från en kvalitativ undersökning i form av informantintervjuer som gjorts både digitalt och personligen. LÄS MER

 2. 2. Kan man få A i musik genom att spela Blinka lilla stjärna?! : Bedömning och betygssättning av enkla melodier är den likvärdig?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Niclas Johansson; [2022]
  Nyckelord :Music education; assessment; grading; equivalent assessment; junior high school; Musikundervisning; bedömning; betygsättning; likvärdig bedömning; grundskola; åk 9;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva variationen i hur musiklärare tolkar kunskapskrav i sin bedömning. Fokus ligger på hur de bedömer kraven på tajming i enkla melodier. Mitt mål var att undersöka om bedömningarna var likvärdiga, eller om inte vad som skilde bedömningarna åt. LÄS MER

 3. 3. Socioemotionell kompetens eller ämneskunskap? : Hur musiklärare resonerar vid betygsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Nyström Hannah; [2022]
  Nyckelord :qualitative method; relational perspective; fair grading; grades; socio-emotional competence; music teacher; kvalitativ metod; relationellt perspektiv; betygsättning; betyg; socioemotionell kompetens; musiklärare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få större förståelse av musiklärares perspektiv på betygsättning av elevers socioemotionella kompetenser och sociala omständigheter. Studien lyfter även musiklärares strategier för att uppnå en betygsättning som inte väger in elevers socioemotionella kompetenser. LÄS MER

 4. 4. Det nationella provet – stödjande eller styrande? : En kvalitativ studie om det nationella provets betydelse för elevers kursbetyg i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Casper Björnlund; Isabella Törmänen; [2022]
  Nyckelord :Matematik; nationella prov; bedömning; betygssättning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilken betydelse det nationella provet i matematik har vid betygssättning. Detta undersöktes med en intervjustudie där fyra verksamma lärare som undervisade i matematik på gymnasiet deltog. LÄS MER

 5. 5. Hur hanterar läraren korstryck vid betygsättning : En studie om hur de olika styrdokumenten och styrsignalerna påverkar läraren vid betygsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sara Okström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER