Sökning: "betygssättning dilemma"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden betygssättning dilemma.

 1. 1. Lärares upplevelse av bedömning och betyg i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Rixman; Yvette Tholander; [2020]
  Nyckelord :Assessment; grades; dilemma perspective; primary school; upper secondary ´school; intellectual disability; compensatory perspective; critical perspective; Bedömning; betyg; dilemmaperspektiv; grundsärskola; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; kompensatoriska perspektivet; kritiska perspektivet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva en grupp lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och deras upplevelser kring betyg och betygssättning, likvärdig bedömning samt om läroplanen upplevs anpassad för denna elevgrupp. I insamling av empirin har ett kvalitativt arbetssätt använts i form av semistrukturerade intervjuer med sju respondenter. LÄS MER

 2. 2. Att mäta konstnärliga värden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :William Ljungblad; [2018]
  Nyckelord :Betyg; bedömning; musik; ensemble; likvärdighet; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Grades; assessment; music; equity; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine music teachers experiences with grading and assessment. In this qualitative study six active music teacher are interviewed and mainly focuses on the Swedish gymnasium course Ensemble with Choir. LÄS MER

 3. 3. Undantagsbestämmelsen i relation till läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anette Bladh; Karin Hallabro; [2016]
  Nyckelord :bedömning; betyg; likvärdighet; läs- och skrivsvårigheter; undantagsbestämmelsen;

  Sammanfattning : Bladh, Anette och Hallabro, Karin (2016). Undantagsbestämmelsen i relation till läs- och skrivsvårigheter. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Lika deltagande eller kompensation : En intervjustudie av hur högstadielärare förhåller sig till elever med dyslexi i undervisning och betygssättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Erika Granholm; [2015]
  Nyckelord :Assessment; attitudes; inclusive education; special education.;

  Sammanfattning : This essay aims to examine how Swedish compulsory school teachers claims to handle dyslexia while educating and grading, and to what extent they are influenced by others while grading. This was examined through interviews with a phenomenographic approach and the participants were eight grade 9 teachers. LÄS MER

 5. 5. Det osynliga dilemmet - Att se det som inte alltid syns. Elever med funktionsnedsättning och undantagsbestämmelsen. En kvalitativ undersökning med lärare för elever i år 8-9

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Patrik Lövdinger; [2012-11-06]
  Nyckelord :undantagsbestämmelsen; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare använder undantagsbestämmelsen när de ska bedöma elever med funktionsnedsättning. I undantagsbestämmelsen står det att om det finns särskilda skäl (funktionsnedsättningar) får läraren vid betygssättningen bortse från enstaka mål i kursplanen som eleven annars skulle ha uppnått i slutet av skolår 9. LÄS MER