Sökning: "betygssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet betygssystem.

 1. 1. Födelsemånadens betydelse för elevers betyg? : Elevers relativa ålder och andra faktorer som påverkar deras betyg i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elias Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Skola; kön; idrott och syskon;

  Sammanfattning : Under en lång tid har äldre elever haft gynnsammare förutsättningar att klara sig bättre i skolan än yngre elever födda samma födelseår. Orsaken till att specifikt äldre elever har klarat sig bättre och fått högre betyg är på grund av att de ofta är fysiskt och mentalt mognare. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig bedömning - Lärare bedömer i historieämnet i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Korse; Anna Löfving; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Betygssystem; Historia; Historiedidaktik; Konstruktivism; Kunskapssyn; Lgr 11; Likvärdighet; Lpo 94; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Bedömning anses vara en svår uppgift i dagens skola. Kunskapskraven är uppbyggda med värdeord och ger därför utrymme för tolkning. I samband med införandet av Lgr 11 ställdes högre krav på en likvärdig betygssättning. LÄS MER

 3. 3. How should a multi-platform digital survey used for course evaluation be designed?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mohammad Mahmoudi; Isak Draganovic; [2020]
  Nyckelord :HCI; Human-Computer Interaction; course evaluation; organizational development; higher education institutes.;

  Sammanfattning : This project studies how one should design a course evaluation survey used at the technological university, KTH. A single survey multi-platform approach has been used in the design stage, with the aim to develop an optimized survey for the two platforms mobile and PC. LÄS MER

 4. 4. Design of a methodology to identify optimum PV configurations for small-scale modular solutions for tropical conditions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :PAUL DUPONT DE DINECHIN; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of small-scale solar photovoltaic (PV) power plants is accelerating in most isolated regions, such as the Caribbean. Indeed, they offer a beneficial, ecological and modular alternative to reduce the important fossil fuel dependency of these countries. LÄS MER

 5. 5. Underkända medborgare -Demokrati och medborgerliga kompetenskrav i ett betygssystem med fastställd gräns för godkänt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Patrik Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Medborgarutbildning; betygssättning; betygssystem; medborgarskap; grading; civic education; citizenship;

  Sammanfattning : Democracy is a concept held in high regard today. The basis for democracy is the acceptance of political equality including a well-informed citizen body with opportunity to affirm their interests. Through (civic) education children are expected to develop the knowledge, and the competence, that is needed to uphold a democratic form of government. LÄS MER