Sökning: "bevattningsstyrning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bevattningsstyrning.

  1. 1. Beslutsunderlag för bevattning i svenskodlad sparris (Asparagus officinalis L.) : erfarenheter av marfuktighetsmätning i sparrisfält

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Josefine Lundblad; [2017]
    Nyckelord :sparris; bevattning; bevattningsstyrning; markfuktighet; markfuktighetsmätning; undertrycksmätare;

    Sammanfattning : Sparrisen är känd för sitt kulinariska värde som späd välsmakande primör. Svenskodlad sparris är allt mer efterfrågad med krav på högre avkastning som ett resultat. Högre avkastning skulle vara ett sätt att möta efterfrågan, men också bli ett effektivt sätt att konkurrera ut importen. LÄS MER