Sökning: "bevis"

Visar resultat 1 - 5 av 1388 uppsatser innehållade ordet bevis.

 1. 1. Från tidigt engagemang till långsiktig naturvård. En studie om kommuners fortsatta naturvårdsutveckling.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Linnea Erikson; [2023-06-16]
  Nyckelord :kommunal naturvård; formellt skydd; naturreservat; kommunbiolog; naturvårdsprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om kommuner som i ett tidigt skede engagerat sig i naturvård också fortsätter att aktivt utveckla och satsa på den. Detta jämförs med kommuner som visat lägre naturvårdsengagemang. LÄS MER

 2. 2. Strukturer och värderingar av bevis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Phoenix Björkdahl; [2023-04-18]
  Nyckelord :Geometri; bevis; argumentation; Toulmin; van Hiele; syfte med bevis; lärares värderingar; matematik 2.;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to investigate the structure of Swedish students’ mathematical argumentation and what values teacher show when ranking student solutions. This qualitative study used a clinical, task-based interview (N = 4). LÄS MER

 3. 3. HasLin - ett DSL för linjär algebra

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Adam Eliasson; Daniel Nikoalev; Filip Nordmark; Sebastian Sjögren; Linus Sundkvist; [2023-03-03]
  Nyckelord :Haskell; DSL; Linjär algebra; Agda; pedagogik; bevis;

  Sammanfattning : Matematik är en viktig del av datavetenskap och ett vanligt förekommande ämne på teknikinriktade program på universitet är linjär algebra. Om matematik tolkas inom kontexten av ett domänspecifikt språk kan klyftan mellan matematik och datavetenskap överbryggas. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan inflation och ekonomisk tillväxt: Bevis från fyra länder i Sydasien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Louis Daved; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna avhandling har en autoregressiv distribuerad lagmodell (ARDL) använts för att analysera sambandet mellan ekonomisk tillväxt och inflation i fyra sydasiatiska länder med hjälp av årliga data. Huvudsyftet var att undersöka om det finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt och inflation. LÄS MER

 5. 5. BLOCKCHAIN FÖR EXAMENSBEVIS En studie om EU:s projekt att utnyttja blockchain för hanteringen av examensbevis

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :John Olsson; Vincent Jarnung; [2023-02-01]
  Nyckelord :Blockchain; Tillit; Emerging technology; Examensbevis; SSI; EBSI;

  Sammanfattning : Vid examen från en utbildning utfärdar universitet ett bevis på att studenten klarat sin utbildning. Historiskt har detta delats ut som ett diplom i pappersform vid tillfälle av en examensceremoni eller liknande. LÄS MER