Sökning: "bevisprövning"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet bevisprövning.

 1. 1. Den pragmatiska rättvisan : En undersökning av principen om fri bevisprövning och dess räckvidd inom dispositiva tvistemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joel Kokko; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den svenska processrätten och Singaporekonvention om medling – en probleminventering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hampus Högberg; [2020]
  Nyckelord :Mediation; Singapore Convention; United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation; Enforcement; Recognition; Access to justice; Relief; UNCITRAL; UN; Medling; Singaporekonventionen; Medlingsöverenskommelse; Rättskraft; Rätten till domstolsprövning; Artikel 6 EKMR; Processuella avtal; Verkställighet; Verkställbarhet; Verkställbarhetsförklaring; Erkännande; Medlingsdirektivet; Medlingslagen; Bevisverkan; Avtalstolkning; Fri bevisprövning; Fri bevisvärdering; Vägransgrunder; UNCITRAL; FN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fri bevisprövning i teori och praktik : en studie av betydelsen av brottstyp och domarens kön i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Bevisprövning; Bevisprövning; Objektivitet; Likhet inför lagen; Fällandefrekvens; Juridik; Processrätt; Bevisrätt; Fri bevisprövning; Fri bevisvärdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Är den fria bevisprövningen hotad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zacharias Lilja Jensen; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; Bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundprincip inom svensk processrätt är den fria bevisprövningen. Den fria bevisprövningen framstår dock inte som helt självklar genom inflytande från främst europeisk rätt. I denna uppsats undersöks principen om fri bevisförings ställning vid konflikter mellan nationell rätt och internationella överenskommelser. LÄS MER

 5. 5. Utredningens robusthet i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petter Isoz; [2019]
  Nyckelord :processrätt; bevisrätt; bevisprövning; bevisvärdering; robusthet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER