Sökning: "bevissvårigheter våldtäkt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden bevissvårigheter våldtäkt.

 1. 1. Vad är ett frivilligt deltagande? - En utredning om våldtäktslagstiftningens frivillighetsrekvisit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Danielsen; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; våldtäkt; frivillighet; frivilligt deltagande; samtyckeslagen; rape law; voluntary participation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker den nya våldtäktslagstiftningen med fokus på frivilligt deltagande. Syftet är att utreda vad ett frivilligt deltagande är och hur rekvisitet ska förstås. Lagstiftningen granskas kritiskt och arbetet ifrågasätter avsaknaden av ett absolut krav på frivillighetsrekvisitet. LÄS MER

 2. 2. Han våldtog men friades - Uppsåtskravet vid våldtäkt och dess förenlighet med Europakonventionen om mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Dyberg; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; oaktsam våldtäkt; våldtäkt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2004 fälldes Bulgarien i Europadomstolen för att inte tillhandahålla ett tillfredsställande skydd för våldtäkt och andra allvarliga kränkningar av den sexuella integriteten. Vilken relevans denna dom, MC v Bulgaria (Bulgariendomen), har för Sverige har diskuterats i relativt stor utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Våldtäkt: ur ett rättsutvecklingsperspektiv. - Är nästa steg en samtyckesreglering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktoria Andersson; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt; samtycke; våldtäkt; särskilt utsatt situation; hjälplöst tillstånd; utnyttjande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Våldtäkt har sedan länge varit kriminaliserat, men dess innebörd och syftet bakom kriminaliseringen har varierat. Under 1800-talets slut var det främsta syftet att upprätthålla familjens, i synnerhet mannens, ära. LÄS MER

 4. 4. Strukturerad bevisvärdering eller ren gissningslek? En studie av tingsrätternas bevisvärdering vid våldtäkt år 2012

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Olsson; [2013]
  Nyckelord :tingsrättsavgöranden; tingsrätt; rättsfall; bevisning; bevisvärdering; sexualbrott; våldtäkt; straffrätt; criminal law; 2012; samtycke; rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Domstolens bevisvärdering, att värdera fakta i ett mål, är ett av de mest väsentliga momenten inom rättsskipningen. Bevisvärderingen regleras huvudsakligen genom den fria bevisprövningens princip i 35 kap. 1 § BrB. LÄS MER

 5. 5. Bevisvärdering i våldtäktsmål

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Angelica Petersson; [2009-03-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min uppsats handlar om bevisvärdering i våldtäktsmål. Syftet med uppsatsen är att lyfta fram våldtäktsbrottet i förhållande till en dess särskilda bevisproblematik. Syftet är vidare att jämföra nuvarande lagstiftning med en samtyckesbaserad lagstiftning och den norska modellen där grov oaktsam våldtäkt är kriminaliserad. LÄS MER