Sökning: "bevisupptagning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet bevisupptagning.

 1. 1. En förskjuten bevisupptagning i tid, rum och ansvarig aktör - En studie av straffprocessens skyddsobjekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Ekman; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; kroppskamera; kroppsburen kamera; bevisupptagning; tidig bevisupptagning; straffprocess; SOU 2017:98; förskjuten straffprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättegångsbalken utformades i en tid som skiljer sig väsentligt från dagens samhälle i allmänhet och bevismiljön i synnerhet. I april 2016 tillsatte regeringen en särskild utredning med uppgift att undersöka hur straffprocessen skulle kunna effektiviseras med bevarande krav på rättssäkerhet. LÄS MER

 2. 2. Misstrodda målsägande i diskursiv belysning - Om synen på våldtäktsoffer i brottmålsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ragnhild Omstedt; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; straffprocessrätt; bevisrätt; bevisupptagning; bevisvärdering; trovärdighet; tillförlitlighet; stödbevisning; våldtäkt; våldtäktsoffer; brottsoffer; kritisk diskursanalys; genusvetenskap; genusrättsvetenskap; socialkonstruktivism; criminal proceedings; rape victim; critical discourse analysis; gender studies; social constructivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In public opinion, as well as in the legal system, there is a general disbelief of those who report rape. This distrust is partially founded on a reoccurring perception that women often lie when reporting crimes of sexual violence. LÄS MER

 3. 3. Åklagaren som exekutiv producent - Det videoinspelade förhörets förenlighet med grundläggande rättssäkerhetsprinciper, med särskild betoning på kontradiktion, parternas likställdhet, rätten till korsförhör och omedelbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tina Kardar Tehran; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Brottsligheten i Sverige har på senare tid blivit alltmer komplicerad och omfattande, vilket har inneburit allvarliga påfrestningar både för rättssystemet och för de enskilda som på något sätt har varit inblandade i dessa mål. Med anledning härav tillsattes den 7 april 2016 ett antal särskilda utredare med uppgift att undersöka hur straffprocessen i stora brottmål skulle kunna effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet. LÄS MER

 4. 4. Ett hållbart vittnesskydd: En analys av möjligheten till ett förbättrat vittnesskydd i ljuset av insynsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stephanie Stensson; [2012]
  Nyckelord :Straffrätt; vittnesskydd; insynsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utsagor från vittnen är ett väsentligt inslag i en effektiv rättskipning. Hot och våld mot vittnen utgör därför ett stort hinder i det brottsbekämpande ar-betet. LÄS MER

 5. 5. Muntlig bevisning i hovrätten - en straffprocessuell studie ur ett nordiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Pochill; [2011]
  Nyckelord :komparativ; funktionsfördelning; processuella handläggningsformer; en modernare rättegång; hovrätt; bevisvärdering; muntlig bevisning; processrätt; civil and criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Muntlig bevisning har länge medfört problem i den svenska hovrätten. När ett mål når den andra instansen har kvaliteten på muntlig bevisning blivit sämre, inte minst på grund av att minnesbilder hos förhörspersoner försvagas med tiden. LÄS MER