Sökning: "bevisvärdering en. evaluation of evidence"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden bevisvärdering en. evaluation of evidence.

 1. 1. Stödbevisning i våldtäktsmål – ett indirekt krav?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vera Ermanno Fäldner; [2023]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; bevisvärdering; stödbevisning; våldtäkt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to current Swedish law, the court shall be free to examine the evidence adduced. It must therefore be possible for the court to consider a course of events established beyond reasonable doubt based solely on the injured party’s testimony. LÄS MER

 2. 2. Tills alla döms? - En utredande och analyserande studie av så kallade plausibla alternativförklaringar i den gängkriminella miljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ava Baghchesara; [2023]
  Nyckelord :alternativförklaring; alternativhypotes; bevisfaktum; bevisvärdering; deltema: förklaringsbaserad bevisvärdering: huvudhypotes; plausibel; plausibility; The Relative Plausibility Theory; The Scenario Theory; The Story Model; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, Swedish jurisprudence has been subject to ominous pressure parallel to the flourishing of as gang crime. Within the Swedish legal system, the evaluation of evidence has been a particular aspect that has sparked debates on whether Swedish courts make adequate assessments in such cases. LÄS MER

 3. 3. Bevisvärdering i brottmål i ljuset av Balkongfallet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niko Pepaj; [2023]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; bevisrätt; bevisvärdering; bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, individuals are presumed innocent until proven guilty. To be convicted of a crime, it is also required that it is proven beyond reasonable doubt that the perpetrator acted against a penal provision. The court is entrusted with the task of determining whether the contrary has been proven or not. LÄS MER

 4. 4. Indiciebevisning i brottmål: Pusselbitarna som fäller förövaren - En rättsvetenskaplig studie om bevisprövning och rättstillämpning av indiciebevisning i ljuset av Högsta domstolens vägledande avgöranden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Meiby; [2023]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; indiciebevisning; bevisprövning; bevisvärdering; beviskrav; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar begreppet indiciebevisning och förvirringen kring definitionen. För att uppfylla uppsatsens syfte har bevisprövningen av indiciebevisning undersökts. Syftet har utretts utifrån HD:s avgörande i mål B 5952-21 ”Mordet vid busshållplatsen” och mål B 2354-22 ”Försök till mord på Årsta torg”. LÄS MER

 5. 5. Ställt bortom rimligt tvivel - ett differentierat beviskrav? En studie av hur beviskravet tillämpas beroende på brottets grovhet och den tilltalades inställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Ferhm; [2022]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Beviskrav; Differentierat beviskrav; Grov stöld; Ringa stöld; Rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande princip inom brottmålsprocessen är att ingen person ska bli dömd för ett brott denne inte begått. Detta kan dels uppnås genom bevisbördans placering på åklagaren och dels genom att höga krav ställs på bevisningen. LÄS MER