Sökning: "bevisvärdering i brottmål"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden bevisvärdering i brottmål.

 1. 1. Tidigare förhör som bevis i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Lööf; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; bevisvärdering; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tidigare förhör som bevis i brottmål och undersöker frågan om när tidigare förhör får föredras som bevis i domstol, tidigare förhörs upptagningsformer och om man kan lita på att de är korrekta samt bevisvärderingen av tidigare förhör. Vittnen, målsägande och tilltalade i brottmål behöver i Sverige som huvudregel framträda personligen för muntliga förhör i domstol. LÄS MER

 2. 2. Utredningens robusthet i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petter Isoz; [2019]
  Nyckelord :processrätt; bevisrätt; bevisprövning; bevisvärdering; robusthet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bevisvärdering i brottmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christian Svensson; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; Bevisvärdering; brottmål; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, the evaluation of evidence is free. This means that the court is free to take into account all that has occurred in the proceedings, and with a few exceptions, the judges are not bound by any legal rules regarding how the evidence is to be valued. LÄS MER

 4. 4. Avgörande av brottmål i den tilltalades utevaro – sett utifrån bl.a. en redogörelse av straffprocessens funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Processrätt; tilltalad; utevarohandläggning; straffprocess; funktioner; rättssäkerhet; bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för gällande rätt kring utevarohandläggning i brottmål samt närmare belysa den problematik som kan uppkomma vid handläggningen. Detta sker med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. LÄS MER

 5. 5. Likhet inför lagen? - En studie av tingsrätternas bevisvärdering i mål om grov kvinnofridskränkning 2016

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Ekerot; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; stödbevisning; grov kvinnofridskränkning; criminal law; criminal procedure; corroborating evidence; gross violation of a woman s integrity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Brottet grov kvinnofridskränkning straffbelägger mäns systematiska kränkningar av närstående kvinnor. Som skäl för införandet av brottet anfördes att mäns våld mot kvinnor har sin grund i strukturer i samhället som innebär att kvinnan anses vara underordnad mannen. LÄS MER