Sökning: "bevisvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet bevisvärdering.

 1. 1. Trovärdighet - ett privilegium? Om bevisvärderingen av intellektuellt funktionsnedsatta kvinnors muntliga utsaga i våldtäktsmål.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Critchley; [2019]
  Nyckelord :Bevisvärdering; funktionsnedsättning; funktionshinder; muntlig utsaga; trovärdighet; tillförlitlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tidigare förhör som bevis i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Lööf; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; bevisvärdering; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tidigare förhör som bevis i brottmål och undersöker frågan om när tidigare förhör får föredras som bevis i domstol, tidigare förhörs upptagningsformer och om man kan lita på att de är korrekta samt bevisvärderingen av tidigare förhör. Vittnen, målsägande och tilltalade i brottmål behöver i Sverige som huvudregel framträda personligen för muntliga förhör i domstol. LÄS MER

 3. 3. Utredningens robusthet i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petter Isoz; [2019]
  Nyckelord :processrätt; bevisrätt; bevisprövning; bevisvärdering; robusthet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Misstrodda målsägande i diskursiv belysning - Om synen på våldtäktsoffer i brottmålsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ragnhild Omstedt; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; straffprocessrätt; bevisrätt; bevisupptagning; bevisvärdering; trovärdighet; tillförlitlighet; stödbevisning; våldtäkt; våldtäktsoffer; brottsoffer; kritisk diskursanalys; genusvetenskap; genusrättsvetenskap; socialkonstruktivism; criminal proceedings; rape victim; critical discourse analysis; gender studies; social constructivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In public opinion, as well as in the legal system, there is a general disbelief of those who report rape. This distrust is partially founded on a reoccurring perception that women often lie when reporting crimes of sexual violence. LÄS MER

 5. 5. Vi måste prata. En bevisvärderingsstudie i hur tillämpning av förklaringsbördan påverkar den tilltalade

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beata Assarsson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Bevisvärdering; Processrätt; Förklaringsbördan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden kan det konstateras att en tilltalad är skyddad av den s.k. oskyldighetspresumtionen. Det innebär att bevisbördan ligger hos åklagaren och att den tilltalade ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen är bevisad. LÄS MER