Sökning: "bevisvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet bevisvärdering.

 1. 1. Bevisvärdering av den tilltalades tystnad : Om förutsättningar att beakta den tilltalades tystnad vid bevisvärderingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Mariam Ghazaryan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det gåtfulla folkets berättelser - En undersökning av bevisvärderingskriterier och dessas tillämpning på barns utsagor i våldtäktsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Nässlander; [2020-05-17]
  Nyckelord :Bevisvärdering; Bevisvärderingskriterier; Sexualbrottsmål; Barnförhör; Straffprocessrätt;

  Sammanfattning : Av rättegångsbalken 35 kapitlet 1 § följer bland annat principen om fri bevisvärdering vilken innebär att det inte finns några legala regler för värderingen av specifika bevis som domstolarna måste förhålla sig till. I NJA 2010 s. LÄS MER

 3. 3. Sannolik homosexualitet - En kvantitativ analys av migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar av sexuell läggning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gottfrid Jansson; [2020]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Förvaltningsrätt; Bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Credibility assessments pose a substantial challenge for asylum seekers claiming refugee status on the basis of sexual orientation. The purpose of this thesis is to examine the Swedish Migration Court’s requirements for assessing the credibility of asylum seekers’ invoked sexual orientation. LÄS MER

 4. 4. Olagligt eller bara dåliga affärer? - En bevisrättslig studie om överprissättning som förtäckt ekonomisk brottslighet på kapitalmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Sidén; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsekonomi; Law and economics; Bevisvärdering; Värdepappersrätt; Kapitalmarknaden; Värdepapper; Nationalekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. LÄS MER

 5. 5. Beviskravet ”sannolikt” och bevisvärdering i konversionsärenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cornelia Isacson; [2020]
  Nyckelord :Migrationsrätt; bevisvärdering; konversionsärenden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : How is evaluation of evidence executed in asylum procedures when religion is cited as reason for asylum? The purpose of this essay is to try to determine an answer. The applicant has the burden of proof and must make identity, reason for protection and the conversion stated probable to be granted a residence permit. LÄS MER