Sökning: "bias t"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden bias t.

 1. 1. Utökat stöd till personer med psykisk ohälsa som erhållit förskrivning av fysisk aktivitet på recept

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linn Söderberg; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Mental hälsa; Fysisk aktivitet på recept;

  Sammanfattning : Bakgrund - Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som kan orsaka lidande och påverka funktionsförmåga i varierande grad. Vid depressiva- och stressrelaterade symtom, samt vissa ångestrelaterade symtom, har tidigare forskning visat god effekt av fysisk aktivitet både som prevention och behandling. LÄS MER

 2. 2. Measuring T1 using MP2RAGE in Human Brain at 7T – Effect of B1+ and Inversion Pulse Efficiency

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Mustafa Kadhim; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: The MP2RAGE technique has become popular for structural MRI at ultra-high fields. The core idea behind MP2RAGE is to reduce the influence of flip angle inhomogeneity (B +), proton density and T2* by calculating the regularized signed ratio of two complex MP-RAGE images acquired at different inversion times (TI) within the cycle. LÄS MER

 3. 3. Coulomb drag in parallel nanowires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :David Dai; [2020]
  Nyckelord :Coulomb drag; nanowire; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this project the transport phenomenon Coulomb drag is studied in a 1D system comprised of two nanowires in parallel. Specifically, a driving current across the active wire generated a drag current in the passive wire, and we studied how Coulomb drag influenced both the driving and drag currents. LÄS MER

 4. 4. Långsiktigt sparande hos Generation Y : Hur beteendefinansiella faktorer, finansiellbildning samt demografiska faktorer samvarierarmed svenska Generation Y:s långsiktiga sparande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Busk; Lina Wing; [2020]
  Nyckelord :Behavioural finance; Generation Y; long-term savings; retirement savings; rationality; Life-cycle hypothesis; Beteendefinans; Generation Y; långsiktigt sparande; pensionssparande; rationalitet; Livscykelhypotesen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generation Y riskerar få en lägre pension i framtiden än de som går i pensionidag. För att upprätthålla en acceptabel levnadsstandard krävs därför att de själva tar stortansvar för sitt pensionssparande. LÄS MER

 5. 5. HfO2 and ITO Resistive Random-Access Memory

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Mattias Åstrand; [2020]
  Nyckelord :RRAM; Resistive switching; HfO2; ITO; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The purpose of this work is of evaluating the choice of HfO2 and ITO as the dielectric and the top electrode in high performance resistive random-access memory (RRAM), respectively. The study is twofold, as it quantifies performance according to standard figures of merit for this technology, as well as provides insight into the physics of current conduction for this material choice. LÄS MER