Sökning: "bibehållning av anställda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden bibehållning av anställda.

  1. 1. Hur ska man motivera fastighetsmäklare så att de stannar längre inom branschen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustaf Ullman; Olivia Wingren; [2020-02-13]
    Nyckelord :fastighetsmäklare; belöningssystem; motivation; trygghet; arbetsvillkor; bibehållning av anställda;

    Sammanfattning : .... LÄS MER