Sökning: "bibelns"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet bibelns.

 1. 1. Utvisandet ur Eden i Genesis 3, en myt om synd, straff och fall? : En komparativ analys med feministiska förtecken av tolkningen av det s.k. ”syndafallet” i ett urval moderna judiska och kristna bibelkommentarer

  Master-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Emilie Nyman; [2022]
  Nyckelord :Edens Lustgård; Det så kallade syndafallet; Receptionshistorisk komparativ analys; Feministiskt synsätt; Patriarkalt synsätt;

  Sammanfattning : Examining biblical texts is a constant work of interpretation and there is no doubt that there are different layers of filters. The person who writes and the person who reads the written text are affected by a filter of some kind. LÄS MER

 2. 2. Maskuliniteter i den Hebreiska Bibelns kallelser Ett narratologiskt maskulinitetskritiskt studium av mansnormer i den Hebreiska Bibeln

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Theodor Helleberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :hegemony; hegemonic masculinity; dyadic personality; modal personality; performativity; gender; narratological criticism; narrator; narrative; narratee;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to conduct a Masculine Critical and Narratological study of the Callings of King Saul, King David, and the Prophet Moses. I want to know: • In what way are the characters masculine? • What are the differences between the male characters of the Narratives? • Is it obvious from the Calling Narratives if a character is a good leader if he is masculine? The theoretical framework is based on Judith Butler’s “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” (1988), Bruce J. LÄS MER

 3. 3. Maskuliniteter i den Hebreiska Bibelns kallelser Ett narratologiskt maskulinitetskritiskt studium av mansnormer i den Hebreiska Bibeln

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Theodor Helleberg; [2021-01-28]
  Nyckelord :hegemony; hegemonic masculinity; dyadic personality; modal personality; performativity; gender; narratological criticism; narrator; narrative; narratee;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to conduct a Masculine Critical and Narratological study of the Callings of King Saul, King David, and the Prophet Moses. I want to know: • In what way are the characters masculine? • What are the differences between the male characters of the Narratives? • Is it obvious from the Calling Narratives if a character is a good leader if he is masculine? The theoretical framework is based on Judith Butler’s “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” (1988), Bruce J. LÄS MER

 4. 4. Att berätta bibelns historier för barn : En analys av sex barnbiblars version av uttåget ur Egypten och passionsberättelsen som uttryck för historiebruk med fokus på didaktik, moral och identitetsskapande

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jenny Hultgren Korkis; [2021]
  Nyckelord :narrator; children’s Bibles; fokalisation; use of history; moralization; didactics; identity; berättarröst; fokalisering; barnbiblar; historiebruk; moraliserande; didaktik; identitet;

  Sammanfattning : This paper analyzes two selected passages from six children’s Bibles with respect to their use of the narrator’s voice and focalization. This means that the texts are analyzed with a focus on who is telling the story and from whose perspective it unfolds. LÄS MER

 5. 5. Själavård i teori och praktik : En studie om bibelns roll och själavårdarens uppgift inom själavården.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Maria-Therese Marklund; [2021]
  Nyckelord :Själavård; Bibeln; Själavårdare;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar själavårdens innehåll, bibelns roll i själavården samt själavårdarens roll och uppgift. Problemformuleringen är: Hur beskrivs själavård med särskilt hänseende till användningen av bibeln inom ett antal moderna själavårdsteorier och vilka konsekvenser medför synsätten för själavårdarens roll och uppgift? Syftet med uppsatsen har varit att skapa större förståelse för hur man kan tolka själavårdens innehåll utifrån olika teorier samt hur bibeln används inom själavården. LÄS MER