Sökning: "bibliografi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet bibliografi.

 1. 1. Danske skrivebøger gennem 300 år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Niels Erik Larsen; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; book history; skrivböcker; skrivandes historia i Danmark; bibliografi; bibliography; Robert Darnton; Schreibmeisterbücher; bogillustration; communication circuit; typografi; typography; skrivstil; skrivning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Opgaven beskriver de danske skrivebøgers udvikling gennem 300 år fra 1579 til 1880. Det teoretiske og metodiske fundament for beskrivelsen er især Robert Darntons communication circuit og analytisk bibliografi. LÄS MER

 2. 2. Kokboken - utgivning, inriktning och uttryck under 40 år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Maria Bonde; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; kokböcker; matlagning; Vår kokbok; bokmarknad; textsociologi; deskriptiv bibliografi; analytisk bibliografi; bookhistory; cookbooks; cooking; bookmarket; text sociology; descriptive bibliography; analytical bibliography; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Sedan 1970-talet har antalet kokböcker ökat markant på den svenska bokmarknaden. Undersökningen tittar närmare på hur kokboken förändrats i fråga om utgivning, inriktning och uttryck under perioden 1976-2015. Detta innefattar också en strävan efter att söka förstå vad som kan ha föranlett den kraftiga expansionen. LÄS MER

 3. 3. Svensk litteratur på arabiska. En bibliografisk studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johan Petersson; [2014-09-30]
  Nyckelord :arabiska; svensk litteratur; bibliografi; översättning;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats presenterar en bibliografi över svensk litteratursom blivit översatt till arabiska. Någon sådan bibliografi finns inte sedan tidigare och istudien motiveras behovet av bibliografin med bristerna i de befintliga databasernassökresultat med avseende på svensk litteratur översatt till arabiska samt svårigheterna förvarje forskare som vill använda dem. LÄS MER

 4. 4. Verkstadsgossar och fabriksflickor i förändring : En jämförelse mellan två versioner av Maria Sandels Familjen Vinge

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Rickard Rens; [2013]
  Nyckelord :textkritik; arbetarlitteratur; bibliografi; bonniers; social-demokraten; socialdemokraten;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Olle Rybergs Orientaliska Handskriftssamling: problematik rörande katalogisering av de arabiska handskrifterna i samlingen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Arabiska; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Mattias Ekberg; [2011]
  Nyckelord :katagoliseringsproblematik; katalogisering; Olle Rybergs orientaliska handskriftsamling; arabiska handskrifter; islamisk kodikologi; biblioteksvetenskap; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Vid Universitetsbiblioteket i Lund finns en handskriftssamling benämnd Olle Rybergs orientaliska handskriftssamling. Denna handskriftssamling har varken katalogiserats eller granskats fullständigt. Samlingen har tillhört Olof Ryberg (1905-1990), som var en välkänd profil i Lunds akademiska kretsar. LÄS MER