Sökning: "bibliometri"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet bibliometri.

 1. 1. Informationsbeteende eller informationspraktiker? : en jämförande bibliometrisk undersökning av vetenskapliga artiklar publicerade 2009–2019

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Andersson; [2020]
  Nyckelord :informationsbeteende; informationspraktiker; bibliometri; domänanal;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to compare scholarly articles published in 2009–2019 that have used “information behavior” or “information practices” to denote the research, in order to gain a deeper understanding of how the two concepts have been used in the scientific literature. The research questions are: 1. LÄS MER

 2. 2. Spanskspråkig skönlitteratur på svenska. En bibliometrisk och översättningssociologisk undersökning av perioden 1987–2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hanna Kiviniemi Köngäs; [2019]
  Nyckelord :översättning; spanskspråkig skönlitteratur; bibliometri; översättningssociologi; system; litterära aktörer; litterära agenter; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en bibliometrisk samt översättningssociologisk undersökning av den spanskspråkiga skönlitteraturens närvaro i Sverige under perioden 1987–2017. Syftet är först och främst att undersöka hur mycket spanskspråkig skönlitteratur som har översatts till svenska, vad som översatts, vem som översatt och vem som utgivit litteraturen. LÄS MER

 3. 3. Globala Open Access-tidskrifter? : En bibliometrisk undersökning av den geografiska spridningen av Open Access-tidskrifter och författare, samt huruvida förekomsten av APC påverkar denna spridning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Isolde Althini; [2019]
  Nyckelord :Open Access Journals; OA; Article Processing Charges; APC; Global North; Global South; bibliometrics; bibliometri; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis is a bibliometric study of the geographic distribution of Open Access journals and the authors who publish in them. With the vision of Open Access as a means for global participation in the sciences in mind, the aim of this study is to investigate the creators of knowledge in Open Access journals by geograpically study the journals and the authors who publish in them. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av ett tvärvetenskapligt forskningsproblem : en studie av forskningsproduktionen inom OCD med hjälp av bibliometri

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anja Ödman; Christoffer Tööj; [2019]
  Nyckelord :Library and information science; bibliometrics; mapping science; method evaluation; interdisciplinarity; applied science; Obsessive-Compulsive Disorder; psychology; psychiatry; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Bibliometrics is an important tool for researchers within the field of library and information science. Most studies that use bibliometrics to study interdisciplinarity have either been evaluations or have taken the perspective of a single discipline. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av forskning om hållbar utveckling i biblioteks och informationsvetenskap : En bibliometrisk studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elg Linnea; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Biblioteks- och Informationsvetenskap; Bibliometri; Web of Science; forskningsdisciplin;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the concept Sustainable development has been researched in Library &Information Science based on Web of Science category “Information Science & Library Science”. The research questions were:   1. LÄS MER