Sökning: "bibliotek användarvänlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden bibliotek användarvänlighet.

 1. 1. “Lite som ett skyltfönster” : en enkätstudie om exponering av böcker på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hilda Andreassen; Lowe Aspviken; [2021]
  Nyckelord :Exponering; skyltning; användarvänlighet; folkbibliotek; litteraturförmedling;

  Sammanfattning : Previous studies of library display have mostly focused on the librarian’s point of view. This study aims to examine library display from the users’ perspective. We wanted to find out if users found library display to be helpful, and whether it was possible to connect their thoughts on display to their thoughts on the librarian’s work. LÄS MER

 2. 2. Vad gör Legimus webbplats användarvänlig? : En fallstudie om vad studenterna på Högskolan Dalarna anser göra www.legimus.se användarvänlig

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Milkias Dawit; [2021]
  Nyckelord :User-friendly; usability; webseb design; target group and information architecture; Användarvänlighet; användbarhet; webbplats; webbdesign; målgrupp och informationsarkitektur;

  Sammanfattning : Legimus är ett online bibliotek som tillhör Myndigheten för tillgängliga medier. Myndigheten för tillgängliga medier arbetar för att ge männi-skor med olika förutsättningar tillgång till litteratur och samhällsin-formation. Legimus är ett verktyg som används för att ge människor med läsnedsättningar tillgång till litteratur. LÄS MER

 3. 3. Native-like Performance and User Experience with Progressive Web Apps

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Yberg; [2018]
  Nyckelord :Progressive Web Apps; PWA;

  Sammanfattning : Users spend more time than ever on mobile devices like smartphones and tablets, while native app development continues to become harder due to platform fragmentation. The web is a promising platform for mobile applications because of its easy access and standardised technologies that work unanimously across many different platforms and operating systems. LÄS MER

 4. 4. Att navigera på en kommunal webbplats : – En studie om menystruktur och navigation på Nyköpingskommuns webbplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennifer Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Menystruktur; Navigation; Responsivitet; Kommun; Utvecklingsförslag; Användarvänlighet; HCI;

  Sammanfattning : Websites for municipalities has a wide target audience and therefore the website has to adapt to all involved. This bachelor thesis focuses on the issues that may occur on Nyköping municipality’s website in form of menu structure and navigation. The purpose of this study is to create a development suggestion for Nykoping. LÄS MER

 5. 5. Användarvänlighet,något att leva upp till? : En studie av användarvänligheten för människor med funktionsnedsättning på folkbibliotekens webbsidor 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Karlsson; Caroline Tanse; [2015]
  Nyckelord :Användarvänlighet; bibliotek; funktionshinder; funktionsnedsättning; WCAG 2.0; webbsidor;

  Sammanfattning : The virtual visits at the public library websites are increasing more and more every day. That is why usability is something that becomes very important, especially for those people who have special needs and abilities. LÄS MER