Sökning: "bibliotek hci"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden bibliotek hci.

 1. 1. Användbarhet som värdeskapare : En studie om användbarhetens roll vid val av bärbara datorer hos studenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Claesson; Jonas Liljesand; [2018]
  Nyckelord :usability; user experience; UX; HCI; student; laptops; computer; purchase; performance; hardware; components; quality; användbarhet; användarupplevelse; HCI; studenter; laptop; dator; köpprocess; prestanda; hårdvara; komponenter; kvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med användbarhet är att på ett enkelt och tillfredställande sätt hjälpa en användare att uppnå ett specificerat mål. En produkts användbarhet påverkas därför av olika faktorer. LÄS MER

 2. 2. Att navigera på en kommunal webbplats : – En studie om menystruktur och navigation på Nyköpingskommuns webbplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennifer Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Menystruktur; Navigation; Responsivitet; Kommun; Utvecklingsförslag; Användarvänlighet; HCI;

  Sammanfattning : Websites for municipalities has a wide target audience and therefore the website has to adapt to all involved. This bachelor thesis focuses on the issues that may occur on Nyköping municipality’s website in form of menu structure and navigation. The purpose of this study is to create a development suggestion for Nykoping. LÄS MER

 3. 3. Riktlinjer för begränsad gränssnittsdesign – Att designa gränssnitt med begränsningar i designarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mathias Karlsson; Gea Löverdal; [2016]
  Nyckelord :GUI design; Standard systems; Functional requirements; Non-functional requirements; UX; Usability; Visual design; HCI; Aesthetic; Gränssnittsdesign; Standardsystem; Funktionella krav; Icke-funktionella krav; UX; Användbarhet; Visuell design; HCI; Estetik.;

  Sammanfattning : Gränssnittsdesign är en av de viktigaste aktiviteterna vid systemutveckling, eftersom gränssnittet utgör den beståndsdel för vilket slutanvändare kommer göra sin primära helhetsbedömning av systemet utefter. Det innebär att gränssnittsdesignarbetet har en avgörande roll för hur systemet kommer att mottas och bedömas vid leverans och upphandlingar av system. LÄS MER

 4. 4. Hci + Ohja = sant! : En studie om feministiska seriefanzines

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Svensson; [2016]
  Nyckelord :tecknade serier; seriefanzine; feministiska fanzines; zine; alternativ litteratur; feminism; bibliotekets demokratiska uppdrag;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s thesis is to gain knowledge about thefeminist comic zine, and its meaning for its readers, writers and thelibrary. In order to explore this subject I use feminist theory, and aconcept from a theory which I call Literature as resistance. LÄS MER

 5. 5. Är bibliotekskatalogen användbar för barn? : En intervjustudie om barnbibliotekariers upplevelse av bibliotekskatalogens användbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Moa Kransberg; [2016]
  Nyckelord :Användbarhet; bibliotekskatalog; barnbibliotekarier; barn; publik webbkatalog; intervjuer.;

  Sammanfattning : It has been observed that children find it difficult to search the library catalog, for example they have difficult to spell and have a lack of vocabulary. There is therefore a need to find out how the library catalog actually works in the public library. LÄS MER