Sökning: "bibliotek läsvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden bibliotek läsvanor.

 1. 1. En kunskapsöversikt över hur elevers läsintresse kan främjas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Stensson; Elin Wendel; [2020]
  Nyckelord :reading interest; primary school; reading attitude; reading habit; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Av flera undersökningar som gjorts de senaste åren har läsintresset hos unga minskat. En bidragande orsak tros vara att digitala medier tar allt mer tid i ungas vardag (Statens medieråd 2017). Unga syftar i den här kunskapsöversikten på åldrarna 0-13år. LÄS MER

 2. 2. Könsskillnader i tonåringars läsvanor, motivation och attityder till att läsa skönlitteratur

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Halsöy; Linnea Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :läsvanor; attityder; motivation; skönlitteratur; genus;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle präglas av en snabb teknikutveckling där ungdomars läsvanor har förändrats. Teknikanvändning utgör en stor del av ungdomars liv vilket betyder att läsning av skönlitteratur bortprioriteras allt oftare. Skolans styrdokument uppmanar verksamheten att inspirera ungdomar till att vilja läsa mer. LÄS MER

 3. 3. Tonårspojkars val av litteratur i det lustfyllda läsandet : hur går de till väga och vad som motiverar dem – hur de ser på bibliotekens roll för deras litteraturval

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna-Lena Ernsth; Anette Kristiansson; [2019]
  Nyckelord :Tonåringar; pojkar; litteraturval; läsvanor; läsning; bibliotek;

  Sammanfattning : Youths is described by the libraries as a group that is hard to reach because they are in between the children´s and the adult section. It creates an insecurity amongst librarians as they lack knowledge of what the youths are interested in reading. LÄS MER

 4. 4. Nytta, nöje eller måste : elevers syn på läsning i årskurs 3.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefin Wenander; [2017]
  Nyckelord :läsning; läsvanor; läsmotivation;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks synen på läsning hos elever i årskurs 3. Undersökningen belyser elevernas läsvanor, deras motiv till läsning, hur eleverna väljer litteratur samt hur eleverna påverkas av litteratur de läser. LÄS MER

 5. 5. "Vi läser inte böcker, vi bara jobbar" : åtta kvinnor från fyra länder om sin syn på litteratur och läsning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sisela Rosén Ignatkova; [2016]
  Nyckelord :läsvanor; invandrarkvinnor; läskunnighet; biblioteksanvändare; muntligt berättande; högläsning; språkinlärning;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor's thesis is to gain a deeper knowledge of attitudes towards and experiences of reading and literature among immigrant women of none-European origin living in Sweden. Qualitative semi-structured interviews were conducted with eight women from Afghanistan, Somalia, Eritrea and Thailand, two from each country. LÄS MER