Sökning: "bibliotek och upphovsrätt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden bibliotek och upphovsrätt.

 1. 1. ”En strukturerad soptunna” : samordning av digitala kataloger och system på svenska bibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Pontus Juth; [2016]
  Nyckelord :Libraries; Integrated library systems Computer systems ; Library catalogs; Library cooperation; copyright.; Bibliotek; bibliotekskataloger; bibliotekssystem; bibliotekssamarbete; samkatalogisering; Burk; Libris; upphovsrätt.;

  Sammanfattning : Sedan digitala bibliotekskataloger först introducerades i slutet av 60-talet och början av 70-talet har det funnits två skilda källor för metadata för bibliotek i Sverige. Å ena sidan Libris, utvecklad och använd av framför allt KB och forskningsbiblioteken, och å andra sidan Burk för folkbiblioteken. LÄS MER

 2. 2. Cross-border Copyfight : European libraries re-thinking the InfoSoc Directive

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Karolina Andersdotter; [2015]
  Nyckelord :copyright; eu copyright; libraries and copyright; infosoc directive; libraries; information policy; collective rights management; upphovsrätt; upphovsrätt i eu; bibliotek och upphovsrätt; infosoc-direktivet; bibliotek; informationspolitik; avtalslicenser;

  Sammanfattning : This master's thesis focuses on the argumentation of library organisations and European national libraries in their contributions to the European Commission's public consultation on the review of the EU copyright rules. This study aims to explain how the debate around copyright limitations and exceptions is constructed in library stakeholders' contributions. LÄS MER

 3. 3. När kommer upphovsrätten in i bilden? : En kvalitativ studie av digitalt tillgängliggörande av bildmaterial

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper; Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Freja Svensson; Zejna Delic; [2015]
  Nyckelord :upphovsrätt; urval; kulturarv; digitalt tillgängliggörande; arkiv; bibliotek; museer; ABM; digitalisering; kvalitativ metod; copyright; selection; cultural heritage; digital access; archives; libraries; museums; ALM; digitization; qualitative method; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to investigate the effect of copyright on the selection of pictorial material for digital access at cultural heritage institutions. We also look into the attitudes of cultural heritage workers towards copyright. LÄS MER

 4. 4. Upphovsrättens effekter på biblioteken : En diskussion kring bibliotekens position, verksamhet och framtid

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sebastian Aho; [2010]
  Nyckelord :Copyright; The Public Domain; Library; Property; Discourse analysis; Upphovsrätt; Public domain; Bibliotek; Egendom; Diskursanalys;

  Sammanfattning : This master thesis examines the copyright law with the purpose of sorting out the consequences and the effects of the law impacted on libraries. The theories used are mainly discourse analysis and public domain theory. At the centre of the examination is the effects that copyright law bring to libraries and their ability to perform their work. LÄS MER

 5. 5. Biblioteken, upphovsrätten och de nya medierna

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jenny Widmark; [2000]
  Nyckelord :upphovsrätt; copyright; bibliotek; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Public law; Offentlig rätt; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The explosion of new digital media puts pressure for developments within copyright law both in Sweden and internationally. These developments are taking place on two different international areas: (1) WIPO which is a part of the UN family and (2) the EU where a new directive on copyright law is being prepared and probably implemented during 2001. LÄS MER