Sökning: "bibliotekarier"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet bibliotekarier.

 1. 1. Häxor, podcasts och läshundar : en kvalitativ studie om läsfrämjande metoder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linus Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt läsfrämjares arbete på folkbibliotek med barn i metoderna Bokhäxan, Läshunden och Podden i syfte att se vad som ingår i dem, vad deras mål och delmål är, och vad deras respektive gemensamma syften är. Vidare har undersökts vad som menas med läsfrämjande, vilken typ av läsning som premieras av arbetarna och vad för röd tråd som finns mellan så skilda metoder. LÄS MER

 2. 2. Bibliotekarier som övervakare? : En kvalitativ studie om lagförslaget tillträdesförbud till bibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Susanne Eklund; [2023]
  Nyckelord :demokrati; bibliotek; arbetsmiljö; tillträdesförbud; öppen arena; övervakare; juridik; kriminologi;

  Sammanfattning : The Swedish government presented a bill last week of 2021 of refusal of access to libraries for some patrons. The focus of this bachelor's thesis is to find out the necessity of a bill, what possibilites the libraries have to apply the bill and whether the bill clashes with the democratic mission of the libraries. LÄS MER

 3. 3. Sexy Women and Unmanly Men : Representations of Librarians Onscreen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Camille Nampetch; [2023]
  Nyckelord :librarian representation; hegemonic masculinity; the male gaze;

  Sammanfattning : This study investigates the representations of librarians in movies spanning from the years 2012 to 2022 from a gender perspective using thematic analysis. Being a female-dominated profession with an increasing use of technology, the goal is to see how librarians are being portrayed today and how that might affect the perceptions of librarianship. LÄS MER

 4. 4. TAKK för hjälpen : Läsfrämjande och litteratur för grupper med särskilda funktionsnedsättningar ur ett biblioteksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; [2022]
  Nyckelord :Läsfrämjande; funktionsnedsättning; TAKK; bibliotek;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsasen är att undersöka hur bibliotek arbetar med läsfrämjande och litteratur för grupper med särskilda funktionsnedsättningar. Frågeställningarna jag använder mig av för att undersöka det här är: Hur arbetar bibliotek med läsfrämjande för grupper med särskilda funktionsnedsättningar? och Hur kan bibliotekarier bidra till att lyfta fram litteratur för grupper med särskilda funktionsnedsättningar. LÄS MER

 5. 5. “BÖCKERNA ÄR BIBLIOTERAPEUTISKA I SIG” : En intervjustudie om det hälsofrämjande arbetet vid biblioteken som utförs genom biblioterapeutiska metoder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Stenberg; Lina Forssell; [2022]
  Nyckelord :Biblioterapi; litteraturterapi; terapi; bibliotekarier; bibliotek; yrkesroll; yrkesidentitet; litteratur;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att utforska det hälsofrämjande arbetet vid bibliotek som genomförs genom biblioterapeutiska metoder. Vi har utgått från följande treforskningsfrågor: 1. Vilka former av biblioterapeutiskt arbete har respondenterna erfarenheter av? 2. LÄS MER