Sökning: "biblioteks- och informationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1780 uppsatser innehållade orden biblioteks- och informationsvetenskap.

 1. 1. Läsandets läkande kraft : Folkbibliotekens roll i arbetet mot psykisk ohälsa i pandemins spår

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Robin Renmark; [2021]
  Nyckelord :Biblioteks- och informationsvetenskap; Biblioterapi; Shared reading; Psykisk ohälsa; Folkbiblioteks; Vård Hälsa;

  Sammanfattning : We are currently living under a world wide COVID-19 pandemic. Due to restrictions in peoples every day life, people getting ill and dying there might be a risk of increase of mental illness in society. LÄS MER

 2. 2. Queer och bibliotekarie : Queera bibliotekariers relation till hbtqi-arbete vid folk- och skolbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Hedvig Larsson; [2021]
  Nyckelord :Library; information; library and information studies; queer; queer theory; LGBTQI; public library; social recognition; biblioteks- och informationsvetenskap; queerteori; hbtqi; folkbibliotek; skolbibliotek; socialt erkännande; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Work related to LGBTQI is in some places an important part of libraries, but is also in some places questioned or not prioritised. Part of libraries work with LGBTQI-questions is having a so called rainbow shelf, with works related to LGBTQI themes, or getting a LGBTQI-certification through the organisation RFSL, which gives information and teaches methods of including LGBTQI matters. LÄS MER

 3. 3. Användare av digitala kulturarvssamlingars informationssökningsbeteende på ett exempel på Biblioteks- och Informationsvetenskap studenter och DigitaltMuseum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Pawel Ziolkowski; [2021]
  Nyckelord :cultural heritage digital collections; digital museum; information search behaviour; information behaviour; user; search strategy; DigitaltMuseum; digitala kulturarvssamlingar; kulturarv; digitalt museum; informationssökning; informationssökningsbeteende; informationsbeteende; användare; sökstrategi; DigitaltMuseum;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to examine information search behaviour of a group of Library and Information Science students in the cultural heritage digital collection cross search service DigitaltMuseum and an evaluation of the cross-search service search functionalities’ usability for the end-user. The study aims in understanding the user search behaviour to let the designers of cultural heritage digital collections websites improve the search tools so that the design matches the real needs of the users. LÄS MER

 4. 4. Språklig mångfald i digitala bibliotek : en policyanalys över folkbiblioteks arbete med språklig inkludering i sina digitala bibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :My Ehrsköld; [2021]
  Nyckelord :Digital library; public library; ALM; library and information studies; language diversity; minorities; Swedish national minorities; policy document; WPR; Carol Bacchi; digitalt bibliotek; folkbibliotek; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; språklig mångfald; minoriteter; Sveriges nationella minoriteter; policydokument; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The digital age we live in is in constant development and the public libraries have had to adjust to this change partly by providing ebooks, digital audio books and web pages with information for their users. Digital books keep gaining popularity among Swedish citizens. LÄS MER

 5. 5. ”Vi ska inte slåss utan samarbeta” : En fallstudie av samverkan inom läsfrämjandearbete för barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Oskar Ahlén; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science; Samarbete; fallstudier; kvalitativ metod; folkbibliotek; läsfrämjande verksamhet; biblioteks- och informationsvetenskap; Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how collaboration is represented in guiding documents and practice concerning reading promotional work towards children and youth within Sandviken’s cultural center’s public library and the house of literature. This is examined through a case study of the public library’s and the house of literature’s activities for children and youth, with a focus on how collaboration affects the organizations work towards these target groups. LÄS MER