Sökning: "biblioteks- och informationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1767 uppsatser innehållade orden biblioteks- och informationsvetenskap.

 1. 1. ”Jag tror det behovet kommer explodera” : En studie om bibliotekarier- och journalisters kompetensbehov i yrkespraktiken i förhållande till utbildningsinnehållet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aurora Chevlin; [2019]
  Nyckelord :Kompetensbehov; utbildningsinnehåll; akademisering; professionalisering; yrkespraktik; bibliotekarier; journalister.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur nyexaminerade bibliotekarier och journalister upplever sin kompetens i yrkespraktiken i förhållande till utbildningsinnehållet. Utifrån analys och kodning har teman som pedagogik och teknik urskilts som kompetensbehov bland bibliotekarier och journalister i deras yrkespraktik. LÄS MER

 2. 2. Att vara på plats : en kvalitativ studie om förskolebibliotek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Wahlström; Ellen Larsdotter Walle; [2019]
  Nyckelord :Förskolebibliotek; litteracitet; medielitteracitet; MIK; tidig litteracitet; bibliotekarieroller; biblioteks- och informationsvetenskap; barnbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore the concept of kindergarten libraries that is becoming a more frequent collaboration method between public libraries and preschools in Sweden. Situated between the sphere of public libraries and preschools, the kindergarten library is a bridge between two relationship professions as well as part of both political efforts and investments for providing books to kindergartens. LÄS MER

 3. 3. HUMP? : En jämförande undersökning av åsikter om Från ord till handling - på väg mot en nationell biblioteksstrategi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Veronika Eriksen; [2019]
  Nyckelord :Survey; Library and information science; College students; Vocational qualifications; Libraries and state; Enkäter; bibliotekspolitik; biblioteks- och informationsvetenskap; professionalism; högskolestuderande;

  Sammanfattning : In this two year master’s thesis, I examine the views of library and information science (LIS) students at Uppsala University and The Swedish School of Library and Information Science at the University of Borås. As a method for collecting their thoughts on the matter I chose to create a Webb-based survey. LÄS MER

 4. 4. Ingen ska ha en regnbågshatt : om biblioteks arbete med hbtq-inkludering efter en hbtq-certifiering.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Johanna Taller; [2019]
  Nyckelord :Library and information studies; queer; queer theory; LGBTQ; LGBTQAI ; RFSL certification; public library; biblioteks- och informationsvetenskap; queerteori; hbtq; hbtqai ; RFSLs hbtq-certifikat; folkbibliotek ; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master's thesis aims to investigate how libraries can continue the work for LGBTQ-inclusion after they have acquired a certification from the RFSL, including how the certification affects librarians and the library, and if that work accommodates what young people from the LGBTQ(AI)-community wants and needs from the library. The material is guided from both qualitative interviews with five librarians across two libraries with an LGBTQ-certification and from a qualitative internet survey aimed towards LGBTQ-youths. LÄS MER

 5. 5. Skolbibliotekets skamvrå? En studie av skolbiblioteket som resurs i tjejers informationssökningar kring sexualitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Agnes Kauranen; Matilda Lindhe Persson; [2018]
  Nyckelord :Library and information science; school library; sexuality; phenomenography; focus groups; regional behavior; Erving Goffman; Carol C. Kuhlthau; biblioteks- och informationsvetenskap; skolbibliotek; sexualitet; fenomenografi; fokusgrupper; regionbeteende; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis presents a review of high school girls’ experiences of how information seeking concerning sexuality is handled and given space in the school library. In Swedish high schools, sex education is integrated into a number of subject areas rather than taught as an independent subject. LÄS MER