Sökning: "biblioteks- och informationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1817 uppsatser innehållade orden biblioteks- och informationsvetenskap.

 1. 1. Neutralitetens spänningar på biblioteket : Bibliotekariers perspektiv på professionsvärden, ställningstaganden och politiskt engagemang

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Ellen Vestlund; [2023]
  Nyckelord :Neutrality; librarians; professional values; professional ethics; public officials; Neutralitet; bibliotekarier; professionsvärden; professionsetik; tjänstepersoner;

  Sammanfattning : Utifrån en pågående neutralitetsdebatt inom biblioteks- och informationsvetenskap är studiens syfte att undersöka bibliotekariers uppfattning av neutralitet som professionsvärde, detta utifrån huruvida bibliotekarier uppfattar eventuella spänningar mellan deras professionella yrkesidentitet och ett aktivt politiskt engagemang. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts med bibliotekarier. LÄS MER

 2. 2. Böcker, möblering, och beteenden : En studie om stök och bibliotekens spatiala påverkansmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Elsa Österberg; [2023]
  Nyckelord :Library; Public librarians; Correctional services; Prison librarians; Library users; Spatiality; Behaviors; Ideal type; Heterotopia; Panopticon; Panopticism; Disorderly behavior; Bibliotek; Folkbibliotekarier; Kriminalvård; Fängelsebibliotekarier; Biblioteksanvändare; Rumslighet; Beteenden; Idealtyp; Heterotopi; Panoptikon; Panopticism; Stök;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis deals with how the spatiality of libraries can correlate with instances of disorderly user behaviors. The fact that public libraries are among the types that are most prone to disorder, while Kriminalvården’s (the Swedish correctional service’s) librarians rarely experience similar problematic behaviors, could be said to illustrate a balancing act between anarchy and a manic need for control; where the most ideal compromise is, is based both upon personal values and the situation at hand. LÄS MER

 3. 3. Lätt för den som har det svårt underlättar för alla : En kvalitativ studie om relationen mellan folkbibliotekarier och funktionsnedsatta användare angående makt, tillgänglighet och begreppsanvändning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Elin Tingsdal; Sandra Dyrell Englin; [2023]
  Nyckelord :Disability; disability accommodation; accessibility; public libraries; power; authority; library- and information science; prioritized groups; Funktionsnedsättning; anpassning; tillgänglighet; folkbibliotek; makt; auktoritet; bibliotek- och informationsvetenskap; prioriterade grupper.;

  Sammanfattning : According to the Swedish library law from 2013 it is the duty of the library to prioritize diverse groups. These minorities include people who speak other first languages than Swedish, the Swedish national minorities, children and adolescents and people with disabilities. People with disabilities is the focus of this study. LÄS MER

 4. 4. "Samtidens tillfälliga nycker?" : En studie om förutsättningar för hbtqia+-inkluderande arbete på folkbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Amanda Ahlerup; [2023]
  Nyckelord :Library; Information; Library and information studies; LGBTQI ; Queer theory; Organisation theory; Public library; Biblioteks- och informationsvetenskap; HBTQIA ; Queerteori; Organisationsteori; Folkbibliotek; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to make visible how Swedish public libraries work with LGBTQIA+-inclusion, how the conditions for this work are affected by factors such as municipality size, economy and political support, and what importance the two forms of LGBTQIA+ certifications have for the extent of the LGBTQIA+- inclusive work. The theoretical framework consists of queer theory and organizational theory and the method consists of an equal parts qualitative and quantitative survey answered by 203 of Sweden's 290 municipal main libraries. LÄS MER

 5. 5. "...för vetenskap sysslar vi inte med." : En diskursanalys om forskningsdata och öppen tillgång inom konstnärlig forskning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Julia Holm; [2023]
  Nyckelord :Library science; Open access publishing; Open data; Academic libraries; Artistic research; Biblioteks- och informationsvetenskap; öppen tillgång; öppna data; läroverksbibliotek; konstnärlig forskning;

  Sammanfattning : This master´s thesis studies the discourse surrounding research data and open access within the artistic research field in Sweden. Its purpose is to explain how librarians better can support artistic researchers in research data management. LÄS MER