Sökning: "biblioteks- och informationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1791 uppsatser innehållade orden biblioteks- och informationsvetenskap.

 1. 1. ”Ett kompakt litterärt mörker” : En kvalitativ innehållsanalys av det offentliga mottagandet av litteraturtypen feelbad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Petra Stråle; [2022]
  Nyckelord :Feelbad; mottagande; litteraturbruk; litteratursociologi; biblioteks- och informationsvetenskap; dokumentinsamling;

  Sammanfattning : This study aims to look at the public reception of the literary form called feelbad. The empirical material is a selection of digital and printed documents and the method used is qualitative content analysis. Feelbad is a literary form which does not have a clear definition but is however used by both regular and professional readers. LÄS MER

 2. 2. Hur Covid-19 blev en faktor till förändring : En kvalitativ intervjustudie om vilka förändringar som skett i rum och rumslighet på sjukhusbibliotek under pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Malin Nordin; [2022]
  Nyckelord :Library- and information science; Hospital Library; Covid-19; Change management; Henri Lefebvre; Biblioteks- och informationsvetenskap; Sjukhusbibliotek; Covid-19; Förändringsarbete; Henri Lefebvre;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to examine what changes have taken place in space and spatialisation at hospital libraries during Covid-19 and how the changes have been experienced by the librarians. The empirical material consists of five semi-structured interviews conducted during April 2022. LÄS MER

 3. 3. Biblioterapi: Läsning för att må bättre : En enkätstudie kring läsningens påverkan på människors välmående

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alice Reynolds; Emma Wikmans; [2022]
  Nyckelord :biblioterapi; lästerapi; interaktiv biblioterapi; läsbiblioterapi; biblioteks- och informationsvetenskap; läsning; litteratur; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate whether reading or the discussion of reading literature can enhance the psychological well-being from a user-perspective. The essay used the theory of Hynes and Hynes-Berry´s (2012) two distinctions of bibliotherapy; interactive- and reading bibliotherapy, to investigate reading and the use of reading as an impact on mental health. LÄS MER

 4. 4. Academic library instruction on critical evaluation of sources and information : A content analysis of Swedish university library websites

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Johansen; [2022]
  Nyckelord :Academic library; Instruction; Critical thinking; Source evaluation; Information literacy; Media and information literacy; Content analysis; Website; Universitetsbibliotek; undervisning; kritiskt tänkande; källkritik; informationskompetens; medie- och informationskunnighet; innehållsanalys; webbplats;

  Sammanfattning : This master thesis examines how Swedish university libraries are instructing their students on topics related to the critical evaluation of sources and information. The method of analysis was a quantitative and qualitative content analysis of the external websites of Sweden’s public university libraries to determine what modes of instruction are being offered, and how these services are being described and made accessible to their users. LÄS MER

 5. 5. Klassifikation av noterad musik : en genreteoretisk undersökning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :William Lindvall; [2022]
  Nyckelord :Classification; Genre; Library- and Information Science; Music; Sheet music; Scores; DDC; LCC; SAB; Klassifikation; genre; biblioteks- och informationsvetenskap; musik; noter; noterad musik; DDK; LCC; SAB;

  Sammanfattning : Introduction. As a practicing musician a stylistic form of terminology is often used, which is commonly based off of genre-specific conventions and norms. As the common users of music libraries often are practicing musicians, genre is identified as a subject/element of great importance in order to fully describe music and scores. LÄS MER