Sökning: "biblioteks- och informationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1769 uppsatser innehållade orden biblioteks- och informationsvetenskap.

 1. 1. Biblioterapi på folkbibliotek : en kvalitativ studie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Christina Hjul; [2020]
  Nyckelord :Bibliotherapy; Public library; Qualitative research; Participant; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap; biblioterapi; folkbibliotek; kvalitativ metod; deltagare;

  Sammanfattning : This master thesis investigates Bibliotherapy at a Public Library in Sweden. The result is based on the experiences of the participants in an ongoing group in the spring of 2019. The result is also based on the views of professionals within the area of Bibliotherapy. LÄS MER

 2. 2. ”Jag tror det behovet kommer explodera” : En studie om bibliotekarier- och journalisters kompetensbehov i yrkespraktiken i förhållande till utbildningsinnehållet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aurora Chevlin; [2019]
  Nyckelord :Kompetensbehov; utbildningsinnehåll; akademisering; professionalisering; yrkespraktik; bibliotekarier; journalister.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur nyexaminerade bibliotekarier och journalister upplever sin kompetens i yrkespraktiken i förhållande till utbildningsinnehållet. Utifrån analys och kodning har teman som pedagogik och teknik urskilts som kompetensbehov bland bibliotekarier och journalister i deras yrkespraktik. LÄS MER

 3. 3. Att vara på plats : en kvalitativ studie om förskolebibliotek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Wahlström; Ellen Larsdotter Walle; [2019]
  Nyckelord :Förskolebibliotek; litteracitet; medielitteracitet; MIK; tidig litteracitet; bibliotekarieroller; biblioteks- och informationsvetenskap; barnbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore the concept of kindergarten libraries that is becoming a more frequent collaboration method between public libraries and preschools in Sweden. Situated between the sphere of public libraries and preschools, the kindergarten library is a bridge between two relationship professions as well as part of both political efforts and investments for providing books to kindergartens. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetensutveckling: Intention och digital kompetens i folkbibliotekets internutbildning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Helena Landström; [2019]
  Nyckelord :Library and information science; LIS; public library; librarian; profession; professional development; digital literacy; the digital library; democracy; public sector; biblioteks- och informationsvetenskap; B I; folkbibliotek; bibliotekarie; kompetensutveckling; digital kompetens; det digitala biblioteket; demokrati; offentlig sektor; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Digital literacy has become increasingly important. It's often linked to concepts like the information society, which we use to understand the complex changes in ways we socially and economically organize and run society today. LÄS MER

 5. 5. HUMP? : En jämförande undersökning av åsikter om Från ord till handling - på väg mot en nationell biblioteksstrategi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Veronika Eriksen; [2019]
  Nyckelord :Survey; Library and information science; College students; Vocational qualifications; Libraries and state; Enkäter; bibliotekspolitik; biblioteks- och informationsvetenskap; professionalism; högskolestuderande;

  Sammanfattning : In this two year master’s thesis, I examine the views of library and information science (LIS) students at Uppsala University and The Swedish School of Library and Information Science at the University of Borås. As a method for collecting their thoughts on the matter I chose to create a Webb-based survey. LÄS MER