Sökning: "biblioteksanvändare"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet biblioteksanvändare.

 1. 1. Upplevelser av biblioteksrummet : Det upplevda, föreställda och levda rummet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ninni Runemyr; Helene Sefastsson; [2021]
  Nyckelord :Biblioteksrummet; Meröppet; Lefebvre; Folkbibliotek; Forskningsbibliotek; Biblioteksanvändare;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to investigate how library users experience the space in their library. In understanding the conception of space, we have used Henri Lefebvre's triad of space which he writes about in The Production of Space (1991). We also used different interpreters of Lefebvre to understand his theory better. LÄS MER

 2. 2. ”Tillräckligt verkligt och tillräckligt overkligt” : En kvalitativ undersökning av simuleringsövningar för att  hantera besvärliga situatione­­r på bibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ingrid Bäckström; Sofie Hermansson; [2021]
  Nyckelord :Library; Academic Libraries; Library users; Simulation; Self-efficacy; Work environment—Psychological aspects; Job stress; Treatment; Bibliotek; Universitetsbibliotek; Biblioteksanvändare; Simulering; Self-efficacy; Psykosocial arbetsmiljö; Arbetsrelaterad stress; Bemötande;

  Sammanfattning : Introduction. Simulation-based training courses are commonly used in medical and teacher education in order to practice handling difficult tasks and situations in a safe environment. This paper researches a training course held by the university library of Linköping. LÄS MER

 3. 3. "gå till biblioteket så får du hjälp" : En fenomenografisk studie av hur samhällets digitalisering kommit att påverka det dagliga biblioteksarbetet i mötet med användaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna-Karin Skansen; Ellinor Bylund; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Bibliotekspersonal; Yrkesroller; Informationssamhället; Digital delaktighet; Biblioteksanvändare; MIK; Kompetens;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis, we examine six public librarian’s perception and experiences of the phenomena of the digitalization of society. The study aims to raise a voice as to how this has affected them in their daily work in the library when in contact with patrons. LÄS MER

 4. 4. Till för alla : En studie om besökares förhållanden till biblioteksrummet som plats vid ett flerspråkigt folkbibliotek

  Master-uppsats,

  Författare :Tobias Nordberg; [2020]
  Nyckelord :biblioteksanvändare; bibliotekslokaler; flerspråkighet; plats filosofi ;

  Sammanfattning : This thesis is based on the question of how ideas expressed in the documents that control public libraries are embodied in the physical library, thus making it possible for said ideas to make a real social difference. The purpose of the study is to investigate if and how library space design promotes certain patron behaviour and how this relates to multilingualism. LÄS MER

 5. 5. BARA FÅ VARA : En kvalitativ studie om en lesbisk bokcirkels identitetsstärkande läspraktiker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Lundgren; Tova Äng; [2020]
  Nyckelord :lesbisk; bokcirkel; bibliotek; HBTQ; social läsning; lesbisk litteratur; narrativ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är undersöka en lesbisk bokcirkels identitetsstärkande potential. Vi undersöker vad deltagarna får ut av läsningen av lesbisk litteratur och vad de önskar se i litteraturen. Vidare diskuteras vilka sociala funktioner en lesbisk bokcirkel kan fylla för deltagarna och vilken roll läsningen har i detta. LÄS MER