Sökning: "bibliotekshögskolan i borås"

Visar resultat 1 - 5 av 1622 uppsatser innehållade orden bibliotekshögskolan i borås.

 1. 1. Att främja barns delaktighet : En studie av barnbibliotekariers syn på barns delaktighet i folkbibliotekets barnverksamheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anna Lagerström; Anette Lundgren; [2015]
  Nyckelord :barnkonventionen; barnbibliotekarier; folkbibliotek; barnavdelningar; barns delaktighet; barnverksamhet;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to explore the prerequisites for children’s participation in the activities of the public library as expressed by six children’s librarians. Qualitative semi-structured interviews were carried out to investigate how the librarians interpreted the concept of participation and viewed power issues between children and adults. LÄS MER

 2. 2. Digital service erbjuden till användare med funktionsnedsättning på Armeniens national bibliotek : utmaningar och åtgärder.

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anna Khachatryan; [2015]
  Nyckelord :digital biblioteksservice; national bibliotek; Republiken Armenia; användare med nedsatt syn; användare med fysisk funktions nedsättning; användare med nedsatt hörsel; tillgång till internet; marknadsföring av digital biblioteksservice;

  Sammanfattning : The purpose of the present qualitative study is to create knowledge about librarydigital services and their marketing to patrons with disabilities in Armenia, on theexample of the National Library of Armenia, as well as, to discover opinions of theNLA librarians and patrons with disabilities about the importance of library digitalservices to people with disabilities. Literature review and qualitative interviewing has been employed as methods to collect the empirical data. LÄS MER

 3. 3. Ragnar Edenmans kulturpolitiska problematisering : styrning av estetisk bildning och estetisk miljö i statlig socialdemokratisk kulturpolitik 1957-67

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Magnus Holmberg; [2015]
  Nyckelord :Ragnar Edenman; Estetisk fostran; Folkbildningshistoria; Utbildningshistoria; Regementalitet; Statlig kulturpolitik; Socialdemokratisk kulturpolitik; Miljöbegrepp;

  Sammanfattning : This master’s thesis analyzes how cultural policy was problematized in three governmental policy areas; culturalpolicy for the free sector, education policy and popular education policy, during the social democrat Ragnar Edenman’s time (1957-67) as minister of ecclesiasticalaffairs. Earlier research has examined the policy for the free sector, concerning artist’s economic problems. LÄS MER

 4. 4. En dag på arbetet : sjuksköterskeprofessionens informationspraktik

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Ann-Charlott Jönsson; [2015]
  Nyckelord :informationspraktik; informationsaktivitet; informationskompetens; kvalitativ studie; sjuksköterskor; yrkespraktik; yrkeserfarenhet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to create an understanding of nurses' information practices. To be able to search, find, use and critically evaluate information is important, not just during studies, but also in professional life. This study is intended to deepen our understanding of nurses ' information literacy in a workplace context. LÄS MER

 5. 5. Det är vi som ska läsa : En studie av skolelevers syn på delaktighet i ett skolbiblioteks beståndsarbete.

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Gustav Forne; [2015]
  Nyckelord :urval; beståndsutveckling; skolbibliotek; inköp; beståndsarbete delaktighet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how students in a Swedishjunior high school (grade 7-9) view their possibility to participate in thecollection management of their school library, and how the schoollibrary works to involve the students when purchasing media. The studyhas resulted in a model for easy and effective involvement of studentsin the collection development. LÄS MER