Sökning: "bifångst"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet bifångst.

 1. 1. De största hoten mot havssköldpaddornas överlevnad och möjliga lösningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nikitta Afonso; [2018]
  Nyckelord :havssköldpadda; hot; bifångst; plastavfall; klimatförändringar;

  Sammanfattning : I dagens läge möter havssköldpaddan många hot på sin väg genom livet. Som för många arter börjar prövningen direkt efter födseln. För de marina sköldpaddorna är dock många av dessa prövningar orsakade av människan. LÄS MER

 2. 2. Shedding light on alternative shrimp fishing : development of shrimp pots with a focus on selection, attraction and behaviour

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :René Bouwmeester; [2018]
  Nyckelord :Northern shrimp; Pandalus borealis; shrimp pot; fishing; bycatch; gadoid; attract; green light; white light; UV light; LED light; underwater camera; video recording; behviour;

  Sammanfattning : In search of a less destructive alternative to current shrimp fishing methods, both in terms of bycatch reduction and increasing shrimp-catch in pots, this study aims to analyse the catches and bycatches of different pot designs and alternative attractants for pot fishing on Northern shrimps (Pandalus bore-alis). There are three main objectives: (1. LÄS MER

 3. 3. De antropogena hoten mot valhajen (Rhincodon typus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Damm; [2017]
  Nyckelord :Rhincodon typus; valhaj; mortalitet; fiske; fartygskollisioner; ekoturism; plast;

  Sammanfattning : Valhajen (Rhincodon typus) är vår tids största fisk och når ofta en längd av 12 meter. Arten återfinns nära kusten så väl som ute på öppet hav i temperaturer, i varmt till tropiskt vatten. Över 80 % av dess tid spenderas på djup grundare än 20 meter vilket gör den utsatt för bland annat ekoturism, fiske och fartygskollisioner. LÄS MER

 4. 4. Spatial och temporal förändring i närvaro av vanlig tumlare (Phocoena phocoena) vid fiske med pingers i Skälderviken och Kullaberg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Emma Mattsson; [2017]
  Nyckelord :vanlig tumlare; Phocoena phocoena; fiske; pingers; C-POD; bifångst;

  Sammanfattning : Ett av de större hoten mot vanlig tumlare (Phocoena phocoena) är bifångst i samband med fiske. På grund av detta har effekten av akustiska kapslar (pingers) på fiskenät undersökts i flera studier för att avgöra om bifångsten av tumlare kan minimeras. LÄS MER

 5. 5. Attack behavior and presence of grey seals around pots : a search for seal-safe cod-pots in the Baltic sea

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Jasmine Stavenow; [2016]
  Nyckelord :grey seal; Halichoerus grypus; seal behavior; seal attacks; seal presence; sealsafe; seals-fishery conflict; seals and fishery; fishing gear; cod-pots; sustainable fishing; Baltic sea; coastal fishery;

  Sammanfattning : The seals and the fishery are forced to share the role as top-predators in the Baltic waters since they both depend on the same fish stocks, which leads to an unavoidable competition. Seals are raiding traps, leading not only to costly damaged fishing gears and loss in fish catch but also to the seals themselves getting caught and drowned in the gears as by-catch. LÄS MER