Sökning: "bifidobakterier"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet bifidobakterier.

 1. 1. Kan tillskott av pre-eller probiotika öka förekomsten av bifidobakterier hos personer med IBS som äter låg FODMAP-kost?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Gabriella Jirner; Maja Sandberg; [2021-08-18]
  Nyckelord :IBS; FODMAP; bifidobakterier; tarmflora; Prebiotika; Probiotika; B-GOS; bifidobacteria; intestinal flora; Prebiotics; Probiotics;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can supplement of pre- or probiotics increase the abundance of bifidobacteria in people with IBS consuming a low FODMAP-diet? - A systematic review Author: Maja Sandberg and Gabriella JirnerSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Heléne Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-04-01Background: IBS is a common functional disease among today's population. One of the treatments is a diet low in FODMAPs. LÄS MER

 2. 2. Probiotika som komplement vid Helicobacter pylori-eradikering : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofia Bladh; [2019]
  Nyckelord :Antibiotics; Bifidobacterium; eradication; Helicobacter pylori; Lactobacillus; peptic ulcer; probiotics; Antibiotika; Bifidobakterier; eradikering; Helicobacter pylori; Lactobaciller; magsår; probiotika;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infektion med Helicobacter pylori är vanligt förekommande världen över. Forskning pekar på att låg socioekonomisk status, trångboddhet och dålig hygien tycks gynna smitta med Helicobacter pylori. Helicobacter pylori infekterar magsäckens och/eller tolvfingertarmens slemhinna, vilket kan resultera i magsår och gastrit. LÄS MER