Sökning: "big data"

Visar resultat 1 - 5 av 2846 uppsatser innehållade orden big data.

 1. 1. Web Interface for Systems Engineering DesignTools – A web application for facilitating the collaboration between business- and engineering teams

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Erik Berg; Oscar Hedenäs Bennet; William Hugo; Albin Karlsson Landgren; Isak Magnusson; David Salmo; [2023-03-03]
  Nyckelord :Value driven design; BPMN; Discrete event simulation; Web interface; System engineering design; ISO 15288; Python; React;

  Sammanfattning : The interest in improving and optimising project planning and execution is currently large. The Value-Driven Design methodology of Systems Engineering aims to help with this through a focus on measuring value from early stages of projects. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda intuberade patienter med lätt eller ingen sedering : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Hill; Malin Lek; [2023]
  Nyckelord :Experience; Intensive care nurse; intubated; sedation; Intensivvårdssjuksköterska; intuberad; sedering; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djup sedering har negativa effekter såväl för respiratorvårdade patienter som för verksamheten. Det har medfört att fler patienter vårdas med lätt eller ingen sedering. Mindre sedering har visat sig vara utmanande och ställt högre krav på intensivvårdssjuksköterskor i flera aspekter. LÄS MER

 3. 3. “För den här är stor och vindruvorna är liten. Och det är därför de sjunker och den här flyter. Tror jag.“ : -En studie av vuxnas inflytande i förskolebarns utveckling och lärande inom naturvetenskap.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hilma Andersson; Paulina Englundh; [2023]
  Nyckelord :förskola; naturvetenskap; flyta sjunka;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie är en tematiskanalys av barnens undersökande förmågor i naturvetenskapliga aktiviteter. Denna studie har observerat och analyserat barnens undersökande vid en viss utvald naturvetenskaplig aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Quality improvements contributing to effective midwife-led care : a Minor Field Study in Nairobi, Kenya

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sarah Johansson; Viola Nyroos; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Kenya; Maternity nurses; Midwives; Quality Improvement; Barnmorskor; Kenya; Kvalitetsförbättring; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : This study was a sub-study based on the MIDWIZE capacity building program for public health officials in maternal and child health. This is a leadership program where participants conduct a quality improvement project at a selected health facility in their respective country. LÄS MER

 5. 5. Degree of Harmonisation of Simultaneous Use of Many ICT Platforms from Upper School Teachers’ Perspective : A Case Study at Internationella Engelska Skolan Tyresö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Piotr Piotrowicz; [2023]
  Nyckelord :ICT platforms; ICT in school; ICT in education; Teachers perception of ICT; ICT usage in teaching practice; Usability of ICT platforms.;

  Sammanfattning : Teaching is one of the professions suffering from high workload and stressful work environment. The number of different ICT platforms used in school, their similarity in their purpose, complexity and differences in interfaces, make it very complicated for the new teachers to smoothly start effective teaching, due to lack of time and resources for comprehensive onboarding process. LÄS MER