Sökning: "bilar"

Visar resultat 1 - 5 av 785 uppsatser innehållade ordet bilar.

 1. 1. Balansen mellan ekonomisk- och miljörelaterad hållbarhet för ett företag inom elbilsmarknaden. En kvalitativ studie om omställningen till elbilar för Volvo Cars Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tera Gonzalez Niklasson; Linus Westgren; [2023-09-22]
  Nyckelord :Electric vehicles; EV; Elbil; Bilar; Batterier; Naturresurser; Återvinning; Koldioxidutsläpp; Ekonomi; Hållbarhet; Miljö; Globala hållbarhetsmålen; SDG; Emissions;

  Sammanfattning : Denna forskningsansökan syftar till att undersöka bilindustrin, specifikt elbilen och hur företag inom denna marknad kan uppnå ekonomisk hållbarhet samtidigt som företagen ska hålla sig miljömässigt hållbara. Målet är att analysera det nuvarande tillståndet i branschen, inklusive teknologiska framsteg, statliga regleringar och eventuella konsumentpreferenser. LÄS MER

 2. 2. Biblioteksgatan utan bilar. Preferenser och förväntade effekter av trafiklugnande åtgärder i Mölnlycke

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Joel Otterloo Kuronen; [2023-06-28]
  Nyckelord :”trafiklugnande åtgärder”; ”bilfri zon”; ”bilfria zoners effekter på handel”; ”preferenser kring trafiklugnande åtgärder”; ”hållbar mobilitet”;

  Sammanfattning : With the threat from global warming, we must change our way of life, to avoid a planetary catastrophe. One of the biggest polluters is the way we transport ourselves and therefor one of the most important ways to work against global warming is through changing to a more sustainable transportation: from cars to walking, cyckling and commuting. LÄS MER

 3. 3. Multimodala varningssignaler och dess påverkan på människors tillit till självkörande fordon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Niklas Tolf; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ökade autonomin inom olika samhällssektorer, särskilt utvecklingen av självkörande bilar har betydande konsekvenser för samhället. Självkörande bilar erbjuder fördelar såsom minskade trafikolyckor, lägre utsläpp och förbättrad trafikflödeseffektivitet. LÄS MER

 4. 4. Assessing the Efficiency of COLMAP, DROID-SLAM, and NeRF-SLAM in 3D Road Scene Reconstruction

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Marcus Ascard; Farjam Movahedi; [2023]
  Nyckelord :3D reconstruction; Visual SLAM; Pose evaluation; Point cloud evaluation; Road scenes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 3D reconstruction is a field in computer vision which has evolved rapidly as a result of the recent advancements in deep learning. As 3D reconstruction pipelines now can run in real-time, this has opened up new possibilities for teams developing Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), which rely on the camera system of the vehicle to enhance the safety and driving experience. LÄS MER

 5. 5. Creating safe, lively and attractive street spaces in city centres : A case study of Nygatan and Järnagatan in Södertälje

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Bakhaya Jeanette; Felicia Norlin; [2023]
  Nyckelord :sustainability; safe; alive; attractive; street space; city centre; street; design; urban form; mobility; environment; social; enjoyment; movement; public places; pedestrian friendly; hållbarhet; trygg; levande; attraktiv; gaturum; stadskärna; gata; utformning; stadsform; mobilitet; miljö; socialt; njutning; rörelse; offentliga platser; gångvänligt;

  Sammanfattning : Throughout time, cities have been built in different ways and city structures can look different in different places in the world. The urban planning ideal has changed and small narrow alleys in the city have today been replaced by large roads adapted for cars. LÄS MER