Sökning: "bilbranschen konkurrens"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden bilbranschen konkurrens.

 1. 1. Analys av faktorer som påverkar bränsleförbrukningen i en personbil : Med multipel linjär regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Filip Jovanovic; Paul Singh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi undersöker olika faktorers påverkan på bränsleförbrukningen i personbilar. Detta görs genom att utföra en multipel linjär regression med programmet R. LÄS MER

 2. 2. Customer Relationship Management - En studie om Volvos strävan att sätta kunden i fokus -

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Gustavsson; Markus Gustafsson; [2012-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fordonsbranschenpräglasidagavkraftigkonkurrensdärprodukternaalltmerefterliknarvarandra.Samtidigtharkundernasbeteendekraftigförändratsochsammasakereftersträvasinteavkundernasomförbaraettparårsedan.Förattskiljasigmotkonkurrenternaidaggällerdetattjobbamedmjukavärdensomtillexempelkundhantering. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation, organisation och varumärke : En studie av tre bilföretag verksamma på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Fredrik Barkman; Peter Lissjanis; [2010]
  Nyckelord :intern kommunikation; mazda; organisation; positionering; relation; saab automobile; toyota; externa leverantörer; internmarknadsföring; varumärke; varumärkesidentitet; varumärkesstrategi;

  Sammanfattning : Denna studie tar sitt ursprung i de senaste årens ekonomiska oroligheter där framförallt bilbranschen upplevt stora förändringar. Till följd av den faktiska globalisering som sker och en ökad konkurrens, inte minst på den svenska marknaden som denna studie avser, har förutsättningarna förändrats radikalt och nya sätt att kommunicera med kunderna har tillkommit. LÄS MER

 4. 4. Inträdeshinder på eftermarknaden

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Fredrik Lager; Anderas Larsson; [2004]
  Nyckelord :Inträdeshinder; strategi; Porter; Entry Barriers;

  Sammanfattning : Det har visat sig att avregleringar på monopolmarknader inte alltid skapar total konkurrens då det fortfarande kan förekomma hinder efter avregleringen. Den totala konkurrensen motverkas av aktörer som sedan tidigare varit ledande på denna marknad och som vill försvara sin marknadsposition. LÄS MER