Sökning: "bild som pedagogiskt verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden bild som pedagogiskt verktyg.

 1. 1. En pandemis påverkan på religionsundervisningen : En kvalitativ studie om coronapandemins påverkan på lärares undervisningsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Patrik Åberg Domeij; [2021]
  Nyckelord :digitalization; distance learning; religious studies; upper secondary school; pandemic; covid-19; digitalisering; fjärrundervisning; distansundervisning; religionskunskap; gymnasiet; pandemi; covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och ge förståelse för hur religionslärare upplever attundervisa i ämnet religionskunskap digitalt på gymnasienivå, i ljus av att en pandemi har tvingat störredelen av gymnasieskolformen till digital undervisning. Totalt åtta observationer kring digitalreligionsundervisning och över fem timmars intervjuer fördelat på sju olika religionslärare utgör grundenför studien, som pekar mot att lärare upplever varierad problematik och större utmaningar kring digitalreligionsundervisning än möjligheter. LÄS MER

 2. 2. För- och nackdelar med tecknade serier i skolundervisningen och lärares syn på dessa -En litteraturgenomgång och empirisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lejla Basic; Sandy Raheb; [2021]
  Nyckelord :Tecknade serier; serielitteracitet; onomatopoetiska ord; undervisning; skolvärlden; skolämnen; pedagogiskt verktyg;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar dels svensk forskningslitteratur där det utvalda materialet i litteraturgenomgången består av nio olika forskare och författare, dels kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare i Östra Mellansverige. Den utvalda litteraturen består av fyra fysiska böcker, tre examensarbeten, en digital textbok och en artikel. LÄS MER

 3. 3. Bilder som ett pedagogiskt verktyg i moderna språk: franska : En studie utifrån fem fransklärares syn på bilders betydelse i språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Hounaida Nsir; [2021]
  Nyckelord :bild; stöd; språkprocess; kommunikation; kultur; värdegrund;

  Sammanfattning : Enligt lgr11 i moderna språk ska läraren variera sin undervisning. Skolverket påvisar att användandet av bilder som ett pedagogiskt verktyg för moderna språk kan bidra till språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Genusperspektiv på gestaltningar av sandlådelek i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cecilia Drube; Rebecca Videtorp; [2020]
  Nyckelord :bilderbok; genus; textanalys;

  Sammanfattning : I vårt dagliga arbete på förskolan ser vi barn som leker och samspelar i sandlådan, likväl som barn dagligen inspireras och skapar nya upplevelser kring böcker. Dessa två dagligt förekommande aktiviteter väckte idén till vad vi ville studera i vårt examensarbete. LÄS MER

 5. 5. ”Alla säger att rastverksamheten är så viktig men när det väl kommer till kritan är det mycket viktigare med matematik” : En kvalitativ studie om verksamma pedagogers uppfattningar om rasten som pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Agnevik; Linda Sundelin; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; Organiserad rastverksamhet; pedagogers ledarskap; pedagogiskt verktyg; rasten;

  Sammanfattning : Rast finns schemalagt i alla skolor men det är otydligt vad rasten bör innehålla och hur den kan nyttjas för elevernas lärande. Syftet med studien är att beskriva och skapa förståelse för olika aspekter av rasten som pedagogiskt verktyg utifrån åtta pedagogers uppfattningar. LÄS MER