Sökning: "bildanalys sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden bildanalys sociologi.

 1. 1. Bilder av drömhem - Om bildanalys som metod för att studera arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Anna Jonsson; [2020]
  Nyckelord :arkitektur; hem; drömhem; bildanalys; heminteriör; Roland Barthes; Pierre Bourdieu; symboliskt kapital; kulturellt kapital; smak; god smak; smak och konsumtion; konsumtion och värderingar; föreställningar om drömhem; visuella representationer av arkitektur; Beatriz Colomina; studium; punctum; visuell kultur; representationer av arkitektur; visualisering; visualiseringar av arkitektur; architecture; home; dream home; image analysis; home interiors; taste; good taste; visual representations of architecture; visual culture; representations of architecture; visualizations; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag hur begrepp och teori från visuell kultur kan användas för att analysera arkitektur och i synnerhet hem genom att utforma ett analysverktyg för bilder. Syftet är att undersöka hur föreställningar, värderingar och idéer hos betraktare kan påverkas av det som bilderna förmedlar, och vilken makt bildproducenter av bilder på arkitektur har som individer och grupper. LÄS MER

 2. 2. En visuell analys av en klimatkampanj från Greenpeace

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lova Eriksson Edlund; [2020]
  Nyckelord :visuell kommunikation; visual communication; visual analysis; visuell analys; bildanalys; klimatkris; greenpeace; miljö; sociologi; symbolisk interaktion; bildspråk; tolkning;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en bildanalys av en visuell kampanj bestående av fem bild-par med två bilder var, eller diptyker, skapad av Greenpeace. Genom att granska faktorer som visuellt arbetsminne, symbolisk interaktion, socialisering, retoriska tilltal samt bildspråk och applicera dessa på en visuell kommunikation kan en med större enkelhet se hur dessa arbetar och interagerar. LÄS MER

 3. 3. Influencer: Vän eller förebild? : En kvalitativ intervju- och bildanalysstudie om ungdomar och influencers i sociala medier

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Maria Romare Strandh; [2018]
  Nyckelord :Influencers; adolescents; social media; Sweden; Influencers; ungdomar; sociala medier; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ungdomar och influencers i sociala medier. Syftet är att studera hur ungdomar beskriver influencers, hur deras relation till influencers ser ut och vilken roll influencers har i ungdomars liv. LÄS MER

 4. 4. Medias avbildning av den ideala människokroppen - Den heliga graalen eller djävulens verktyg? : En kritisk diskurs- och bildanalys av svenska livsstilsmagasins gestaltning av den ideala människokroppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Sandra Kullberg; [2016]
  Nyckelord :Media; body ideal; norm; discourse analysis; picture analysis; Media; kroppsideal; norm; diskursanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur media konstruerar och normaliserar den mänskliga kroppen samt hur detta skapar identitetskonstruktioner vilka bygger på sättet att se på vad som anses vara en ideal kropp. Genom en diskurs- och bildanalytisk ansats dekonstrueras mediediskursens föreställningar för att urskilja potentiella motsättningar och dolda antaganden vilka kan ha inverkan på människors liv. LÄS MER

 5. 5. "Blont och vanligt liksom" : En kvalitativ studie om hur genus, ålder och etnicitet kommer till uttryck inom resereklam.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Steen; [2011]
  Nyckelord :Sociologi; resereklam; genus; etnicitet; Goffman; symbolisk interaktionism; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur normer om etnicitet, ålder och genus tar sig i uttryck i processen bakom resereklam och i den färdiga reklamen hos några av de största researrangörerna i Sverige. Studien är kvalitativ och materialet bygger på intervjuer som genomförts med marknadsansvariga och reklammakare hos de tre största researrangörerna i Sverige. LÄS MER