Sökning: "bildanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 563 uppsatser innehållade ordet bildanalys.

 1. 1. "Same, same but different" - En kvalitativ text- och bildanalys av Anna Kinberg Batra och Fredrik Reinfeldts framställning i media under deras första år som partiledare för Moderaterna.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elsa Henriksdotter; Lovisa Vitus; [2018-09-07]
  Nyckelord :Anna Kinberg Batra; Fredrik Reinfeldt; Partiledare; Moderaterna Kroppens semiotik; Genus; Stereotyper; Framing; Visuell och Verbal retorik; Bildavstånd; Medial framställning; Dagstidning; Kvällstidning;

  Sammanfattning : In 2015, something extraordinary happens that has never happened before. The Swedish political party Moderaterna elect a female party leader for the first time in their political history. Anna Kinberg Batra becomes the new party leader who has to take over after the previous party leader Fredrik Reinfeldt. LÄS MER

 2. 2. Arbetare i kristider - En kvantitativ bildanalys av arbetares gestaltning under Saabkonkursen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Ståhlgren; Emelie Meyers; Filippa Höglund; [2018-09-07]
  Nyckelord :arbetarklass; Saab; gestaltning; elitpersoner; elitcentrering; medier; bildanalys; working class; Saab; framing; elites; elite centralization; media; image analysis;

  Sammanfattning : When the automobile company Saab applied for bankruptcy in December 2011 three thousandworkers lost their job and income. It was a big disaster for the Swedish town Trollhättan wherethe unemployment numbers doubled overnight.The crisis and bankruptcy was big news in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Elsa Beskows bilderboksmotiv : Konstvetenskapliga bildanalyser av utvalda bilder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Elsa Beskow; bilderbok; Tomtebobarnen; Blomsterfesten i täppan; Hattstugan; Duktiga Annika; Petter och Lottas jul; bildanalys;

  Sammanfattning : Innehåll/Content: Elsa Beskow was an artist and a writer who for 50 years, from the turn of the 19th century, produced a wide variety of books for children. The books have been read for several generations and are translated into multiple languages, and they are still released and appreciated. LÄS MER

 4. 4. Läromedelsanalys - Sveriges nationella minoriteterna i ett urval läromedel i historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Stéfanie Bayzada; [2018]
  Nyckelord :historia; läromedel; läromedelsanalys; minoriteter; semiotisk bildanalys; svensk historia; Sveriges nationella minoriteter; textanalys;

  Sammanfattning : Detta arbete är en läromedelsstudie med inriktning mot gymnasiet och syftar till att undersöka hur Sveriges nationella minoriteter framställs i läromedel i historia. De läromedel som undersökts är utgivna under både Lpf94 och GY11 och har analyserats utifrån dikotomiska par och semiotisk bildanalys. LÄS MER

 5. 5. Den normkritiska illustrationen : En bildanalys av hur genus gestaltas visuellt i ett urval av normkritiska barnböcker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kultur och estetik

  Författare :Annette Hörberg; [2018]
  Nyckelord :Genus; normkritik; barnböcker; illustration; gestaltning; manligt; kvinnligt; könsneutralt;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur genus synliggörs visuellt, samt i vilken omfattning pojkar, flickor och vuxna karaktärer förekommer i ett urval av normkritiska barnböcker. Tanken är att få en inblick i hur genus gestaltas för barn från ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER