Sökning: "bildanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 1030 uppsatser innehållade ordet bildanalys.

 1. 1. JAKTEN PÅ HÅLLBARHET. En semiotisk bildanalys av svenska modeföretags innehåll och kommunikation på Instagram under Black Week

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Natalie Hedberg; Moa Lidö Mannervik; [2024-03-06]
  Nyckelord :Black Friday; Black Week; CSR; Greenwashing; Hållbarhetskommunikation; Instagram; Konsumtion; Semiotik;

  Sammanfattning : This undergraduate thesis employed a qualitative content analysis that includes a semiotic approach, incorporating both denotation and connotation, to examine advertising campaigns on Instagram from three Swedish fashion companies during Black Week. The Swedish fashion companies that were examined are Haglöfs, Gina Tricot and Kappahl. LÄS MER

 2. 2. #GIRLDINNER. En kvalitativ studie om tjejers kultur på sociala medier genom exemplet #girldinner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Alva Nilsson; [2024-03-01]
  Nyckelord :girldinner; TikTok; tjejerskultur; tjejkultur; tjejforskning; postfeminism; girlhood; femininitet; tjejlighet; socialmedia;

  Sammanfattning : Under 2023 fanns det många tjejtrender och under sommaren 2023 blev #girldinner ett fenomen. #Girldinner är en TikTok trend som huvudsakligen syftar till att tjejer visar sina måltider de kallar för #girldinner. LÄS MER

 3. 3. Robustness Analysis of Perfusion Parameter Calculations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alicia Palmér; [2024]
  Nyckelord :Perfusion; Medical image analysis; Dynamic Contrast Enhanced Magnetic Resonance Imaging; Tofts model; Functional imaging; Optimization; T1 map; Perfusion; Medicinsk bildanalys; Dynamisk kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografibildtagning; Tofts-modell; Funktionell bildbehandling; Optimering; T1 karta;

  Sammanfattning : Cancer is one of the most common causes of death worldwide. When given optimal treatment, however, the risk of severe illness may greatly be reduced. Determining optimal treatment in turn requires evaluation of disease progression and response to potential, previous treatment. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetens i bildämnet : Strategier för inkludering av sociala medier som en lärresurs i undervisning

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Rebecca Wallin; Linus Röthenbacher; [2024]
  Nyckelord :Digital competence; literacy; social media; didactics; art education; Digital kompetens; litteracitet; sociala medier; didaktik; bild;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie utforskar strategier för att främja digital kompetens inom bildämnet. Forskning om digitala bilder och sociala medier som läromedel analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv för att identifiera didaktiska strategier, samt relaterar forskningen till LGR22 och EU:s mål för livslångt lärande. LÄS MER

 5. 5. ”Vi måste språka med barnen” : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar kring hur de stöttar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn genom högläsning i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Green; Nada Alameli; [2024]
  Nyckelord :preschool; multilingualism; reading aloud; language development; preeschool teacher; socio-cultural perspective; scaffolding; mediation; translanguaging; förskola; flerspråkighet; högläsning; språkutveckling; förskollärare; sociokulturellt perspektiv; scaffolding; mediering; transspråkande;

  Sammanfattning : This study aims to deepen the understanding of and contribute knowledge about how preschool teachers work to promote the language development of multilingual children through reading aloud. The following questions are:  What tools do preschool teachers describe that they use when reading aloud to support the language development of multilingual children? How do preschool teachers describe the work in the inclusion of multilingual children in reading aloud in preschool? In this study, a qualitative method has been used to get closer to the preschool teachers' perspectives and thoughts through semi-structured interviews. LÄS MER