Sökning: "bildbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade ordet bildbehandling.

 1. 1. RELIABILITET OCH VALIDITET I OLIKA MÄTNINGSMETODER FÖR MÄTNING AV SVÅRLÄKTA SÅR. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Behnaz Marandi; Jennifer Trigueros Cobos; [2024-01-29]
  Nyckelord :Sår; Svårläkta sår; Sjuksköterskor; Dokumentation; Datainsamling; Sårmätning; Sårmätningsmetod; Validitet; Reliabilitet; Linjär mätning; Planimetri-system; Digital bildbehandling; Tredimensionella metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår utgör ett globalt hälsoproblem och påverkar tusentals människor årligen. Sår kräver noggrann övervakning och behandling för att undvika allvarliga komplikationer. Det uppskattas att cirka 40 000 människor i Sverige har svårläkta sår. LÄS MER

 2. 2. Robust light source detection for AUV docking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joar Edlund; [2023]
  Nyckelord :Autonomous Underwater Vehicle; Docking; Detection; Poseestimation; Visual Navigation; Autonoma Undervattensfordon; Dockning; Detektering; Positionsestimering; Visuell Navigation;

  Sammanfattning : For Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) to be able to conduct longterm surveys, the ability to return to a docking station for maintenance and recharging is crucial. A dynamic docking system where a slowly moving submarine acts as the docking station provides increased hydrodynamic control and reduces the impact of environmental disturbances. LÄS MER

 3. 3. Using Machine Learning to Optimize Near-Earth Object Sighting Data at the Golden Ears Observatory

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Laura Murphy; [2023]
  Nyckelord :Near-Earth Object Detection; Machine Learning; Deep Learning; Visual Transformers;

  Sammanfattning : This research project focuses on improving Near-Earth Object (NEO) detection using advanced machine learning techniques, particularly Vision Transformers (ViTs). The study addresses challenges such as noise, limited data, and class imbalance. LÄS MER

 4. 4. Datortomografi perfusions roll vid utredning och behandling av akut ischemisk stroke utifrån ett diagnostiskt och radiografiskt perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Chawan Baktiar; Ellen Rignert; [2023]
  Nyckelord :Ishcemic stroke; CT Perfusion; Diagnostic; Ischemisk stroke; DT Perfusion; Diagnostik;

  Sammanfattning : Stroke är den vanligaste orsaken till förvärvat neurologiskt funktionshinder hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Antal symtom samt svårighetsgrad varierar beroende på skadans områdesbegränsning. Riskutsatt hjärnvävnad kan återhämta sig vid tidig behandling och kan minimera permanenta skador på hjärnan. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av felplacerade komponenter på ett kretskort med bildbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Adam Chabchoub; [2023]
  Nyckelord :Image processing; Algorithm; Reference image; Histogram matching; Centroid; Bildbehandling; Algoritm; Referensbild; Histogrammatchning; Centroid;

  Sammanfattning : Teknologiska framsteg påverkar tillverkningsindustrin genom att integrera tester för kretskortens status, lödning och elektriska egenskaper. En pick-and-place-maskin används för att verifiera komponentpositioner på kretskortet, men underhåll och re-paration av dessa maskiner medför stora kostnader. Industry 4. LÄS MER