Sökning: "bildbyrå"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet bildbyrå.

 1. 1. "Gävlemodellen" : – Födseln av en unik "bildbyrå" tillhörande två konkurrerande tidningar i Gävle

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Lisa Brunzell; Frida Nilson; [2010]
  Nyckelord :Yrkesroll; bildjournalistik; fotograf; konkurrens; Gävle; kultur; redaktion; bildjournalist; fotografer; Gefle Dagblad; Arbetarbladet; Organisations förändring;

  Sammanfattning : The role of the professional photographer is ever changing. The changes take place as the Swedish media industry itself, due to fluctuations in the economy, is forced to change. LÄS MER

 2. 2. Ingen tid alls eller mindre än fem minuter... : Webbredaktioners källkritik av externa nyhetsbilder

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet; Mittuniversitetet

  Författare :Björn Granat; Elin Lindell; [2008]
  Nyckelord :media; bild; webb; foto; källkritik; externa källor; bildbyrå; redaktion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur arbetet med att hantera nyhetsbilder som kommer från externa källor fungerar på svenska tidningars webbredaktioner. Även hur mycket tid och möjlighet det finns för kritiskt granskande av dessa nyhetsbilder. Vi lever i medielögnernas tid. LÄS MER

 3. 3. Cyberbranding of Swedish Stock Photography Agencies

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :David Schreiner; [2007]
  Nyckelord :Stock photography agency; marketing; brand building; Bildbyrå; marknadsföring; varumärkesbyggnad;

  Sammanfattning : This study intends to find out how Swedish stock photography agencies use the Internet and specifically their websites as tools for building their brands.Lately more and more specialized stock agencies are emerging and due to the digital revolution these agencies are almost solely Internet based. LÄS MER

 4. 4. Bildbyrå,läsare eller tidningens fotografer? : En studie av journalisters val av bildmaterial

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Anna Eriksson; Therese Nilsson; [2007]
  Nyckelord :marknadsföring;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna studie är en undersökning om var nyhetsjournalister får tag på bilder till nyhetsreportage och vad som är avgörande vid deras val av bilder. Den studie vi har gjort har skrivits på uppdrag av en Konsultbyrå som vill starta en ny bildbyrå på Internet. LÄS MER