Sökning: "bildens retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden bildens retorik.

 1. 1. Barnbok som samtalsunderlag kringkränkande behandling i förskolan : Att skapa bilder som gestaltar allvaret utan att avskräckamålgruppen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hanna Berg; [2019]
  Nyckelord :Informationsdesign; Kränkande behandling i förskolan; Barnbok; Karaktärsdesign; Samtalsunderlag; Samtalsbilder; Bildkommunikation;

  Sammanfattning : Kränkande behandling är något som inte borde få ske men ändå gör det. En del studier visar att det förekommer redan i förskolan, men att det inte är lika lätt att urskilja som den bland äldre barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. En Big Mac och Co med samhällsansvar, tack! : En kritisk visuell retorikanalys av två av McDonald’s Sveriges CSR-kampanjer med fokus på företagetshållbarhets- och samhällsansvarstagande.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Lagergren; Amanda Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Critical visual rhetoric analysis; CSR; McDonald s; rhetoric; visual rhetoric; visual influences; sustainability.; Kritisk visuell retorikanalys; CSR; McDonald’s; retorik; visuell retorik; visuella påverkansmedel; hållbarhet.;

  Sammanfattning : Följande studie fokuserar på konstruktionen av två reklamfilmer från McDonald’s Sverige med tema hållbarhet och samhällsansvar (CSR). Specifikt studeras visuella påverkansmedel, visuella och språkliga element samt pistis. Reklamfilmerna studeras utifrån det teoretiska ramverket retorik samt CSR som perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Det filmiska ögat : En undersökning av konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom fotomontaget ”Den dagen, den sorgen” på Karlaplans station

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2018]
  Nyckelord :bildkonst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; fotomontage; dada; John Heartfield; genius loci; Metropolis; Fritz Lang; Apocalypse Now; Mörkrets hjärta; Joseph Conrad; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; Ebba Grön; punk; Karlaplan; konstvetenskap; visuell retorik; Johan Eriksson.; Larseric Vänerlöf;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom en närstudie av fotomontaget ”Den dagen, den sorgen på Karlaplans tunnelbanestation i Stockholm.  Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur spelar ”Den dagen den sorgen” upp sin mening och hur tas denna emot av betraktaren i tunnelbanekontexten vid Karlaplan?   Två underfrågor kompletterar frågeställningen: 1. LÄS MER

 4. 4. Retoriken - ett verktyg för att uppnå legitimitet : En fallstudie om hur UNHCR arbetar med sin externa kommunikation på sociala medier för att skapa samt upprätthålla sin legitimitet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Jessica Stange; Agnes Melin; [2018]
  Nyckelord :Rhetoric; Visual rhetoric; Legitimacy; Strategy; Strategic communication; Digital media; retorik; bildens retorik; legitimitet; strategi; strategisk kommunikation; digitala medier;

  Sammanfattning : Legitimacy is something all organizations aims for and much research has been done on gaining legitimacy among profit-making companies, but much less research has been done on nonprofit organizations and their legitimacy. Therefore this study will address this gap between charity organizations, which are nonprofit companies, and their legitimacy. LÄS MER

 5. 5. Reklambildens berättelse om personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Nelson; [2018]
  Nyckelord :Reklam; Advertising; Normbrytande; Funktionsnedsättning; Disabilities; Visuell kommunikation; Visual communication; Marknadsföring; Representation; Mångfald; Diversity; Marketing;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om hur personer med funktionsnedsättning framställs i reklambilden. Uppsatsen presenterar en kritisk, kvalitativ studie av tre reklambilder där personer med funktionsnedsättning har inkluderats. LÄS MER