Sökning: "bilderböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet bilderböcker.

 1. 1. Modig och rädd : En multimodal analys av bilderböcker utifrån maskulint och feminint

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Bogmer; Priscilla Edin; [2021]
  Nyckelord :Bilderbok; Feminint; Förskola; Maskulint; Multimodal analys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och analysera hur maskulint och feminint gestaltas i bilderböcker som förekom på en förskola. Tidigare forskning belyste att maskulina karaktärer kan gestaltas som modiga, aktiva och problemlösare (Filipović, 2018; Sciurba, 2017) medan feminina karaktärer gestaltas som omhändertagande och passiva (Adams et al. LÄS MER

 2. 2. Barns möjligheter att identifiera sig i förskolansboksamling : Text- och bildanalys av bilderböcker och intervjuer medförskolepedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Michelle Holmdal; Rebecca Holmdal; [2021]
  Nyckelord :barns självidentifikation; bok ur val; etnisk representation; förskola; normkritik; normer; positiv och negativ representation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur barnböcker skriver fram etnicitet och hur pedagoger väljer barnböcker till förskolans barngrupper. Frågeställningarna i studien är: Hur framställs och representeras etniciteter i ofta lånade barnböcker? Hur beskriver förskolepedagoger bokens betydelse i förskola? Och hur väljs och formas förskolans bokutbud? Den teoretiska utgångspunkten som används i denna studie är normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. ”Lejonet var en lätt match för Blorpen” : Görandet av könsnormer i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lina Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Doing gender; picture books; stereotypical gender norms; preschool; equality; Göra kön; bilderböcker; stereotypiska könsnormer; förskola; jämställdhet;

  Sammanfattning : I dagens samhälle får pojkar och flickor olika möjligheter beroende på kön. Även fast Sverige förstås vara ett av världens mest jämställda länder återfinns ojämställdhet inom en rad områden där flickor och pojkar begränsas p.g.a. LÄS MER

 4. 4. Till naturen : Ekokritiska trådar i Thomas Tidholms författarskap

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marie Östling; [2021]
  Nyckelord :Tidholm; Thomas Tidholm; Anna-Clara Tidholm; ekokritik; natur; miljö; språk; poesi; bilderböcker; Det var en gång en räv som sprang i mörkret; En som du inte känner; Lanas land; Meningen; Rösterna från Avocadobergen; Jordlöparens bok; Friluftsliv i strandområden; Toril Moi; Wittgenstein; vanlig språkfilosofi;

  Sammanfattning : In the following essay, I examine the ecocritical aspects of the writings of Thomas Tidholm, Swedish poet and children’s author. I argue for the existence of “green threads” that permeate the authorship, and analyse them through three thematic chapters where several of Tidholm’s texts, for children and adults, are juxtaposed in order to expand, contrast and deepen one another. LÄS MER

 5. 5. Bilderboksanalys -Genusperspektiv på tre Astrid Lindgren-bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Danielle Nehme; Evelina Vatka; [2021]
  Nyckelord :Genus; pedagogik; stereotyper; kön; bilderböcker; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar bilderboken ur ett genusperspektiv. De bilderböcker som vi undersöker är: När Emil skulle dra ut Linas tand (1976), Titta, Madicken det snöar (1983) och Pippi i humlegården (1949) skrivna av Astrid Lindgren. LÄS MER