Sökning: "bilderböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade ordet bilderböcker.

 1. 1. ”Att läsa böcker för barn är ju också en upplevelse för vuxna” Vuxnas förståelse och användning av bilderböcker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linda Öberg; [2023-06-13]
  Nyckelord :Crossover picturebooks; Children’s literature; Adults; Reader-response theory; dual address;

  Sammanfattning : In this thesis I have in groups of three, interviewed five women and one man between the ages of 26 and 50+ about their reading experience and understanding of three crossover picturebooks. I have also conducted a survey where 125 adults have answered questions about their use and perception of picturebooks as a literary genre. LÄS MER

 2. 2. ”Nu står jag här, mitt i bilden” En intermedial analys av Bea Uusmas Expeditionen: Min kärlekshistoria

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Andie Ekström; [2023-01-24]
  Nyckelord :bilderböcker; litteratur och fotografi; polarexpeditioner; Bea Uusma;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine Bea Uusma’s book The Expedition: A Love Story through an intermedial lens. The book tells the story of the failed Andrée North Pole expedition of 1897. It also focuses on the author’s own obsession with the expedition and her quest to explain the deaths of the crew members. LÄS MER

 3. 3. Produktion och reproduktion av vithet i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Linda Waller; Tilde Englund; [2023]
  Nyckelord :Förskola; vithetsnorm; barnlitteratur; bilderbok; normkritik; de Andra; Erkännande; Kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om och hur vithetsnormen utmanas i barnböcker. Vi har besökt fem förskolor i södra Sverige för att genomföra undersökningen av barnböckerna. LÄS MER

 4. 4. Karaktärers genusframställning i bilderböcker som vunnit Augustpriset : En kvalitativ bild- och textanalys med fokus på genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie De Paul; [2023]
  Nyckelord :Gender; gender norms; picture books; preschool; Bilderböcker; förskola; genus; könsnormer;

  Sammanfattning : Följande arbete syftar till att analysera bilderböcker som vunnit Augustpriset med fokus på karaktärernas genusframställning. Böckerna har analyserats genom en kvalitativ bild- och textanalys där fokus varit genus och kön. LÄS MER

 5. 5. Bilderböcker och elevers läsförståelse : En litteraturöversikt om bilderbokens påverkan på läsförståelsen hos lågstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Bernström; Moa Hedlund; [2023]
  Nyckelord :Bilderbok; Läsförståelse; Strategier; Lågstadiet; F-3; Semiotik;

  Sammanfattning : Den här litteraturöversikten redogör för forskning kopplat till läsförståelseutvecklingen utifrån läsning av bilderböcker hos elever i lågstadiet. Syftet är att lyfta olika strategier som elever använder sig av när de tillgodogör sig innehållet i bilderböcker. LÄS MER