Sökning: "bilderböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet bilderböcker.

 1. 1. Visst är naturen viktig? : En ekokritisk analys av svensk bilderboksutgivning inklusive översatta titlar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Matilda Lignell; [2020]
  Nyckelord :ekokritik natur bilderböcker förskola visuell textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie är en ekokritisk visuell textanalys av sex stycken bilderböcker utgivna i Sverige, inklusive översatta titlar, riktade till förskolebarn. Bilderböckerna behandlar alla ämnet natur och samtliga utspelar sig i skogen. LÄS MER

 2. 2. Heteronormens uttryck i bilderbokens homomammor och singelpappor. : En analys av samtida svenska bilderböckers familjekonstellationer ur ett                    queerperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Linde; [2020]
  Nyckelord :Heteronormativitet; heterosexuell matris; kön; genus; bilderböcker; familjekonstellationer; queerteori.;

  Sammanfattning : By analysing family structure this study aims to examine how the heteronorm is expressed in pitcure books which have recieved state aid for distribution to Swedish preschools in 2019. Previous research within the field shows that although queer families are represented in pitcurebooks books, it is often a certain type of queer being made visible. LÄS MER

 3. 3. Toddlaren och bilderboken : En studie om de yngsta barnens användande av bilderböcker i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Paulina Hogmalm; [2019]
  Nyckelord :picture books; spontaneous reading; toddlers; preschool; observations; bilderböcker; spontanläsning; toddlare; förskola; observationer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka möjligheter de yngsta barnen i förskolan har att ta del av bilderböcker. Genom observationer har jag studerat barn på två olika avdelningar i spontana och planerade situationer. LÄS MER

 4. 4. Vad berättar bilderbokens paratext? : En studie om hur bilderbokens paratext överensstämmer med handlingen i bilderboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Spaak; Frida Misker Blom; [2019]
  Nyckelord :Paratext; Picture book; Illustrator; Author; Cover; Paratext; Bilderbok; Illustratör; Författare; Omslag;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what the picture book's paratext tells us. The study focuses on aspects such as whether the cover and the story match, and whether the paratext text gives a true and fair view of the contents of the picture book. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller inte vara - inom normen? : En kvalitativ litteraturanalys ur ett normkritiskt perspektiv med fokus på genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Lövros; Anja Stjerndahl; [2019]
  Nyckelord :normkritik; normkreativitet; förskola; litteraturanalys; könsroller; bilderbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att söka svar på hur bilderböcker skulle kunna utgöra pedagogisk resurs för arbete med normer kopplade till genus och kön i förskolan. För att ta reda på detta förutsatte att utvalda bilderböcker analyserades utifrån centrala litteraturteoretiska perspektiv för att identifiera normer. LÄS MER