Sökning: "bilderbok analys"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden bilderbok analys.

 1. 1. Antropomorfism i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mårten Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :Antropomorfism; Bilderbok; Social utsatthet; Visuell analys; Grafisk design; Representation; Semiotik; Illustration;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur antropomorfism används i bilderböcker för att gestalta berättelser om social utsatthet. Social utsatthet är ett viktigt ämne som alltid är aktuellt. Bilderböcker kan användas för att introducera detta ämne för barn redan i en tidig ålder. LÄS MER

 2. 2. Föräldrar i bilderböcker : En litterär analys av fyra bilderböckers framställning av föräldrar ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Cullbrand; [2019]
  Nyckelord :Picture books; literary analysis; parents; genderroles; gender; Bilderböcker; genus; föräldrar; litterär analys; könsroller;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study and compare how male and female are portrayed in four picture books from the 2010s and 1970s, with a focus on the parents. And see what weight the images have to create gender norms in the books. LÄS MER

 3. 3. En trädgårdsmästare i paradiset : En analys av tre bilderböcker som behandlar ämnet död och sorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lisa Blidstam; [2019]
  Nyckelord :Picture book; picture book analysis; death; grief; education.; Bilderbok; bilderboksanalys; död; sorg; undervisning.;

  Sammanfattning : The purpose of this picture book analysis is to examine how death and grief are expressed in three analysis objects. In this essay it is discussed, with the support of previous research, whether and how these picture books can be used in education for primary school. LÄS MER

 4. 4. Elsa Beskows bilderboksmotiv : Konstvetenskapliga bildanalyser av utvalda bilder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Elsa Beskow; bilderbok; Tomtebobarnen; Blomsterfesten i täppan; Hattstugan; Duktiga Annika; Petter och Lottas jul; bildanalys;

  Sammanfattning : Innehåll/Content: Elsa Beskow was an artist and a writer who for 50 years, from the turn of the 19th century, produced a wide variety of books for children. The books have been read for several generations and are translated into multiple languages, and they are still released and appreciated. LÄS MER

 5. 5. ADHD i barnlitteraturen : Analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefin Öhrnberg; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Gender; Norm critical perspective; Paratext; Person portrayal; Picture book; ADHD; Bilderbok; Genus; Normkritiskt perspektiv; Paratext; Personskildring;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att granska hur den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD skildras i fyra olika bilderböcker riktade till barn i förskoleålder. Genom textanalytiskt perspektiv utförs en bilderboksanalys och bilderböckernas paratext analyseras, det vill säga allt som är kring böckernas huvudsakliga berättelse. LÄS MER