Sökning: "bilderbok analys"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden bilderbok analys.

 1. 1. Pratiga föräldrar och babblande barn : En analys av föräldrars mental-state-talk och sambandet med tvååriga barns språkutveckling

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sanna Adolfsson; Mimmi Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Mental state talk; Mentala tillstånd; språk; språkutveckling; ordförråd; grammatik; pragmatik; narrativt berättande; tvååriga barn; föräldrar;

  Sammanfattning : Föräldrar pratar olika med sina barn och ett sätt att prata på är med mental-state-talk vilket har visats främja barns utveckling på olika sätt. Föreliggande studie syftade till att beskriva föräldrars mental-state-talk och analysera sambandet med barns språkutveckling samt mängden tid ägnad åt läsning för barnet i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Sukupuolisensitiivistä kasvatusta kehittämässä : Sukupuolisensitiivinen tulkinta Tittamari Marttisen ja Aiju Salmisen Ikioma perheeni -teoksen henkilöhahmoista

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Honkala Mikko; [2020]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; barnlitteratur; könsroller; karaktärer; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt hur normkritisk pedagogik uppstår i barnlitteratur. Jag har utgått från Tittamari Marttinens and Aiju Salminens bilderbok Ikioma perheeni som publicerades i 2014 i Finland. Ikioma perheeni är en av de första finska barnböcker med könsneutral huvudkaraktär och fokus i regnbågsfamiljer. LÄS MER

 3. 3. Hur gestaltas barns homosexualitet i tvåbilderböcker? -En analys av Alice Briére-Haquets & Lionel Larcheveques Prinsessan som inte tyckte omprinsar och Isak Fearons & Roberth Fearons Prinsen & Pojken.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Millerud; [2020]
  Nyckelord :Homosexualitet; bilderbok; boksamtal; heterosexualitet;

  Sammanfattning : Homosexualitet är ett av flera ord som delar in oss människor i grupper beroende på vem viälskar. Vem man får och inte får älska har diskuterats genom historien och har idag lett till attvi har vad som anses vara normalt och icke normalt. LÄS MER

 4. 4. Sorg i två bilderböcker – En komparativ studie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karin Forslund; [2020]
  Nyckelord :Bilderbok; sorg; komparativ analys; barnlitteratur; Schössow; Hedin Gustavsson;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras två bilderböcker i syfte att undersöka hur karaktärernas sorg framställs och hanteras. Detta görs genom komparativ analys. Den ena bilderboken, Stig, handlar om sorgen efter en avliden familjemedlem. Den är skriven av Annica Hedin och illustrerad av Per Gustavsson. LÄS MER

 5. 5. ”Du kan inte fly från dig själv” – En analys av mobbning i Handbok för superhjältar

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Bilderbok; mobbning; superhjälte; offer; mobbare; miljö; analys; hermeneutik; tematisk;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka hur mobbning framställs i de två första delarna av serienHandbok för superhjältar. Frågeställningarna som svaras på är hur mobbning gestaltas samthur text och illustrationer samspelar. Arbetet avslutas med en diskussion kring böckernasdidaktiska användningsområde. LÄS MER