Sökning: "bilderbok"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet bilderbok.

 1. 1. Vad berättar bilderbokens paratext? : En studie om hur bilderbokens paratext överensstämmer med handlingen i bilderboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Spaak; Frida Misker Blom; [2019]
  Nyckelord :Paratext; Picture book; Illustrator; Author; Cover; Paratext; Bilderbok; Illustratör; Författare; Omslag;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what the picture book's paratext tells us. The study focuses on aspects such as whether the cover and the story match, and whether the paratext text gives a true and fair view of the contents of the picture book. LÄS MER

 2. 2. En bild av döden : En innehållsanalys av hur barns sorg speglas i biderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Madeleine Carlsson Outila; [2019]
  Nyckelord :Sorg; död; bilderbok; norm; anknytningsteorin;

  Sammanfattning : How is death presented in picture books? Does it matter how the characters in picture books react to grief and death? This study analyses four picture books with the intention of establishing which norms and core values are consistently reflected. The aim is to determine whether the reactions of characters to grief and death in illustrated literature are consistent with previous research findings in this field about Children’s reactions to sorrow and death. LÄS MER

 3. 3. Trädet stod och tänkte : En bilderboksanalys av Viveca Sjögrens vi blåste bort ibland med stöd av ekokritiken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Viktoria Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Children’s picture book; Viveca Sjögren; Maria Nikolajeva; Picture book analysis; Ecocriticism; NatCul matrix; Tree; Central; Centered; Bilderbok; Viveca Sjögren; Maria Nikolajeva; Bilderboksanalys; Ekokritik; NatCul-matrisen; Träd; Central; Centrerad;

  Sammanfattning : The aim of this study is to do a picture book analysis of Viveca Sjögrens vi blåste bort ibland (2013), focusing on the tree, and to deepen the analysis assume an ecocritical perspective. The questions I asked were; how is the tree portrayed? What does the relationship between the characters and the tree look like - whether it is celebratory or problematizing towards nature and whether the characters express an anthropocentric or ecocentric towards the tree? Finally, what function does the tree have for the intrigue as a whole? To perform the picture book analysis, I primarily make use of Maria Nikolajeva’s Bilderbokens pusselbitar (2000) (The puzzle pieces of the picture book) and as a theoretical analysis tool I use the NatCul matrix developed by the research group NaChiLitCul. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller inte vara - inom normen? : En kvalitativ litteraturanalys ur ett normkritiskt perspektiv med fokus på genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Lövros; Anja Stjerndahl; [2019]
  Nyckelord :normkritik; normkreativitet; förskola; litteraturanalys; könsroller; bilderbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att söka svar på hur bilderböcker skulle kunna utgöra pedagogisk resurs för arbete med normer kopplade till genus och kön i förskolan. För att ta reda på detta förutsatte att utvalda bilderböcker analyserades utifrån centrala litteraturteoretiska perspektiv för att identifiera normer. LÄS MER

 5. 5. Krigsskildringar i bilderböcker : Hur krig beskrivs och gestaltas i fyra bilderböcker med koppling till svenskundervisning i grundskolans senare år och på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Ödén; [2019]
  Nyckelord :Bilderbok; krig; textanalys; bildanalys; stilfigurer; svenskundervisning; grundskolans senare år; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar fyra bilderböcker: Den långa, långa resan av Ilon Wikland och Rose Lagercrantz (1995), Tänk dig att fly av Pimm van Hest (2018), Flykten av Francesca Sanna (2016) samt Dagen då kriget kom av Nicola Davis (2018). Bilderböckerna skildrar barn som faller offer för krig och deras resa till fredligare länder. LÄS MER