Sökning: "bilderbok"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet bilderbok.

 1. 1. Trubbel-Tove på utflykt : Ett didaktiskt arbetsmaterial för värdegrundsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Anna Ilesanmi; Malin Román; [2020]
  Nyckelord :Bilderbok; Delaktighet; Demokrati; Dilemman; Förskola; Inflytande; Konflikter; Lärarhandledning; Solidaritet; Värdegrund; Värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Förskolan är en naturlig plats för barns begynnande demokratiska lärande då den representerar barnens samhälle. Vårt arbete tar tillvara på den potentialen och syftar till att ge förskollärare ett verktyg för värdegrundsarbete både i barngruppen och personalgruppen. LÄS MER

 2. 2. Serier som resurs för meningsskapande i svenska år F–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Uddin; [2020]
  Nyckelord :serieläsning; motivation; meningsskapande; didaktisk design;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur arbete med tecknade serier i svenskämnet kan bidra till meningsskapande för elever i årskurs 2. Enligt läroplanen ska bilder användas i den tidiga läs- och skrivinlärningen. LÄS MER

 3. 3. Bilden och textens inneboende pedagogik -Hur text- och bildförhållandet synliggör motiv och tema i en bilderbok

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Helgesson; [2020]
  Nyckelord :Pettson och Findus; Sven Nordqvist; Text- och bildanalys; Text- och bildförhållande; motiv; tema; bilderbok;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar text- och bildförhållandet i När Findus var liten och försvann (2001). Syftet är att tolka och analysera hur bild och text tillsammans bidrar till att få syn på den valda bokens motiv och tema. Ett delsyfte är att undersöka bokens didaktiska potential. LÄS MER

 4. 4. ”Tugga och glo som en ko” - Förändringar av normer över tid i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Klara Silfverberg; Johanna Brattse; [2020]
  Nyckelord :bilderbok; heteronormen; vithetsnormen; makt;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt fem bilderböcker som vi räknar till klassiker, samt fem nyare bilderböcker som är med på kulturrådets boklista från 2018. Syftet med studien är att undersöka om det över tid har skett någon förändring gällande normer i de böcker vi läser för barnen på förskolan. LÄS MER

 5. 5. Bilder i barnlitteraturen : En studie av bildens betydelse för elevernas förståelse för textinnehållet i bilderböcker i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Maja Englund; Alexandra Tasdelen; [2020]
  Nyckelord :Appropriering; artefakter; bilderbok; expanderande förstärkande bilderbok; kompletterande bilderbok; läsförståelse; mediering; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Bilderna i skönlitterära barnböcker har en viktig roll för elevers läsförståelse och är inte enbart dekorativa. Forskning pekar på att bilden kan vara avgörande för förståelsen av bokens innehåll i de fall där eleven inte förstått texten fullt ut. LÄS MER