Sökning: "bilderbok"

Visar resultat 21 - 25 av 143 uppsatser innehållade ordet bilderbok.

 1. 21. Användning av bilder och modaliteter under högläsning i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sanna G. Wikström; [2018]
  Nyckelord :Reading aloud; pictures; picture book; interactivity; visual knowledge; modalities; multimodality; voice; gestures; body language; Högläsning; bilder; bilderbok; interaktivitet; visuell kunskap; modaliteter; multimodalitet; röst; gester; kroppsspråk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera lärares högläsningspraktik i årskurs 1–3 med fokus på användningen av bilder och andra modaliteter. Genom att observera sex lärare under deras högläsningstillfällen studeras hur de ger elever förutsättningar att utveckla olika kunskaper och förmågor. LÄS MER

 2. 22. Genusproblematik i barnlitteratur : En genusinriktad litteraturstudie av äldre och nyare barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefin Hjelmqvist; [2018]
  Nyckelord :Gender; gender perspective; picturebook; children s literature; Genus; genusperspektiv; bilderbok; barnlitteratur;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to gain knowledge about how gender is presented in old and modern children’s literature. In this essay I am going to use text analysis as a method in order to be able to clarify the gender perspective. LÄS MER

 3. 23. Heinähattu ja Vilttitossu matkalla yhteiseen tyttöyteen : Tyttöys Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset -lastenkirjassa

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Kirsti Janke; [2018]
  Nyckelord :girl; girl research; literature; gender role; picture book; tyttö; tyttötutkimus; kirjallisuus; sukupuoliroolit; kuvakirja; flicka; flickforskning; litteratur; könsroller; bilderbok;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the girl in literature in the children´s book Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset. The data of this study consist of the illustrations and the text of the picture book. LÄS MER

 4. 24. Barns positioner runt bilderboken : En etnografisk studie om pojkars och flickors användning av skönlitterära bilderböcker och faktabilderböcker på en förskola.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Kristin Järvung; [2018]
  Nyckelord :bilderbok; faktabok; könspositioner; förskolebarn; Bronwyn Davies;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ur ett genusperspektiv undersöka vilka positioner förskolebarn intar i mötet med bilderböcker i en förskolas verksamhet. Med utgångspunkt i Bronwyn Davies (2003) definition av poststrukturell teori, ägnas uppmärksamhet åt de positioner barn intar i samspel med bilderboken. LÄS MER

 5. 25. Rocka sockorna 365 dagar om året : En kvalitativ litteraturanalys om hur barn med funktionsnedsättning framställs i fyra olika bilderböcker riktade till barn i förskoleåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Susanne Husberg; [2018]
  Nyckelord :disability; children s literature; picture-books; autism; ADHD; Down syndrome; pre-school; Nikolajeva; Bergström; Lannerberth; Carlsson; Rydell; funktionsnedsättning; barnlitteratur; bilderböcker; autism; ADHD; Downs syndrom; förskola; Nikolajeva; Bergström; Lannerberth; Carlsson; Rydell;

  Sammanfattning :   Syftet med denna kvalitativa litteraturanalys var att undersöka hur neuropsykiatrisk och intellektuell funktionsnedsättning skildras i fyra olika bilderböcker som är riktade till barn i förskoleåldern. Resultatet av analysen visar att tre av bilderböckerna skildrar både negativa och positiva aspekter av funktionsnedsättningen, med ett visst fokus på de positiva. LÄS MER