Sökning: "bilderboksteori"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bilderboksteori.

  1. 1. Bilderbokens text och bild i samspel : En studie av Tove Janssons Hur gick det sen?-boken om Mymlan, Mumintrollet och lilla My

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Katharina Törnqvist; [2014]
    Nyckelord :Tove Jansson; bilderbok; mumintroll; bilderboksteori; text; bild;

    Sammanfattning : The Picture book - text and image in interaction. A study of Tove Jansson's picturebook: The Book About Moomin, Mymble and Little MyThis study examines Tove Jansson's picture book The Book About Moomin, Mymbleand Little My, to show relationships between text and image in the narration of thestory. LÄS MER