Sökning: "bildhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet bildhantering.

 1. 1. Identifiering av den invasiva lupinen (Lupinus polyphyllus) : Övervakning av blomsterlupiner längst vägkanter med hjälp av högupplösta UAV-data och GIS

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Pontus Petersen; [2022]
  Nyckelord :Classification; Random Forest; Maximum likelihood; UAV; Lupinus polyphyllus; Lupine; Klassificering; Random Forest; Maximum likelihood; UAV; Lupinus polyphyllus; Lupiner;

  Sammanfattning : Sveriges vägdiken och vägkanter är hem till många blommor och växtarter. Lupin-blomman Lupinus polyphyllus är en invasiv växtart som kom till Sverige under 1800-talet. Lupinblommans egenskaper gör att växten konkurrerar ut andra växtarter och negativt påverkar svensk biologisk mångfald. LÄS MER

 2. 2. LAGRING AV BILDER I BLOB-FORMAT I MYSQL, MARIADB OCH POSTGRESQL : Jämförelse av svarstider vid bildhantering mellan MySQL, MariaDB och PostgreSQL

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Martin Magnusson; [2021]
  Nyckelord :MySQL; MariaDB; PostgreSQL; BLOB;

  Sammanfattning : Den här studien jämför bildhanteringsprestanda mellan tre olika relationsdatabashanterare.MySQL, MariaDB och PostgreSQL jämförs för att se vilken databashanterare som kan hämtabilder med kortast svarstid. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers digitala kompetens : – En kvantitativ studie om hur elever upplever sin digitala kompetens och hur den ser ut i relation med Skolverkets fyra aspekter om digital kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Karin Lind; Ebba Arkstål; [2020]
  Nyckelord :Elevers digitala kompetens; digital kompetens; digitala läromedel; pedagogik; Skolverket; könsskillnad; pojkar; flickor;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka och belysa gymnasieelevers uppfattning kring sin digitala kompetens. Vidare jämförs elevers digitala kompetens med Skolverkets fyra aspekter om digital kompetens och eventuella skillnader och likheter mellan flickor och pojkar. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad symboltestning i det grafiska gränssnittet på Gripen NG

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Forsberg; Linnea Lindroth; [2020]
  Nyckelord :Symboltestning; bildhantering; OpenCV; automation; GUI testning; visuell testning;

  Sammanfattning : Saab är i slutfasen av utvecklingen av Gripen Next Generation och söker därför en metod för att autonomt kunna regressionstesta symboler i det grafiska gränssnittet i cockpit. Detta examensarbete fokuserar på att utvärdera befintliga metoder av automatiserad GUI-baserad testning för att automatiskt kunna jämföra det grafiska gränssnittet på en skärm och implementera den mest lämpade metod för att ta fram ett bevis av koncept. LÄS MER

 5. 5. Bubble curtains with vertical tubes : A way to deter fish from hydro power intakes

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Molin; [2019]
  Nyckelord :Bubble curtain hydro power intakes fish salmon eel barrier screen deter; vattenkraft bubbelridå ridå bubblor lax ål fisk;

  Sammanfattning : This project was performed on assigment of Vattenfall R&D in Älvkarleby. The project was a first step in evaluating whether bubble curtains with vertical tubes could be suitable for diverting fish from hydro power intakes into fish passages. LÄS MER