Sökning: "bildkällor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet bildkällor.

 1. 1. Harpan i ormgropen : om källor till vikingatidens stränginstrument

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Lia Lonnert; [2007]
  Nyckelord :Musicology; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att ta reda på vad för slags knäppta stränginstrument, företrädesvis harp- och lyrinstrument, det kan ha spelats i Norden under vikingatid.Arbetsmetoden har varit att undersöka ikonografiska källor, skriftkällor samt arkeologiska fynd och bedöma deras relevans som källa till vikingatida musicerande. LÄS MER

 2. 2. REX DVD : Om framställningar av kung David spelande på stränginstrument i bilder från tidigmedeltida manuskript

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Viktoria Munck Af Rosenschöld; [2006]
  Nyckelord :Kung David; medeltiden; manuskript; musikinstrument; bibliska motiv; bildkällor; psaltarbilder; Art History; Konstvetenskap; Medieval history; Medeltidens historia; Arts and Architecture; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The purpose of this work was to investigate the early medieval view of the Bilical king David through the analysis of ten illuminations found in early medieval manuscripts in which he is depicted playing string instruments. First, a description of medieval manuscripts and king David and string instruments was presented, second, an analysis and a discussion of images as source material and an interpretation of the mythic and symbolic significance that is based on ideas presented by Paul Ricoeurs and Roland Barthes of the ten illuminations followed. LÄS MER