Sökning: "bildkvalité"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet bildkvalité.

 1. 1. Jämförelse av global longitudinell strain mellan två ekokardiografiska mjukvaruprogram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Cecilia Lam; [2020]
  Nyckelord :apikal projektion; ekokardiografi; global longitudinell strain; longitudinell rörlighet; mjukvaruprogram; speckle tracking; tvådimensionell ekokardiografi;

  Sammanfattning : Idag är ekokardiografi den dominerande undersökningsmetoden för att studera hjärtat. Ekokardiografi kan med hjälp av ultraljud avbilda hjärtat utifrån olika projektioner som kan antingen sparas som stillbilder eller rörliga sekvenser. LÄS MER

 2. 2. Röntgensjuksköterskans arbete med stråldoser och bildkvalité på patienter med högt BMI på datortomografin : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Josefine Thoft Norbeck; Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fetma; övervikt; stråldos; tomografi; röntgen; DT-bildtagning; bildkvalité och diagnostik.;

  Sammanfattning : Inledning: Övervikt och fetma ökar runt om i världen och detta bidrar till att sjukvården blir successivt mer belastade med denna patientkategori, även på röntgen. Datortomografi är en snabb undersökning som ger mycket information om patientens patologiska tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Analysering av Variable Rate Shading's bildbaserad skuggning i uppskjuten sammansättning av ljussättning : En jämförelse mellan bildbaserad skuggning och enhetlig skuggning för spel

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Filip Lundbeck; [2020]
  Nyckelord :Rendering; Adaptive Shading; Uniform Shading; Variable Rate Shading; Dynamic Resolution Rendering; Rendering; Adaptiv ljussättning; enhetlig ljussättning; Variable Rate Shading; Dynamic Resolution Rendering;

  Sammanfattning : Bakgrund. Kostnaden att ljussätta en pixel blir dyrare med realistiska spel. Upplösningen av spel är ökas i samma tak för att visa upp detaljerna. Att rendera en blidruta för användare blir därför allt dyrare. LÄS MER

 4. 4. Iterative Reconstruction Algorithm for Phase-Contrast X-Ray Imaging

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Ahmad Sadek; Ruben Pozzi; [2020]
  Nyckelord :Computed tomography; Medical research; Phase-contrast imaging; Propagation-based imaging; SIRT; Iterative algorithm; Paganin’s phase-retrieval; Datortomografi; Medicinsk forskning; Faskontrastavbildning; Propagation-baserad avbildning; SIRT; Iterativ algoritm; Paganins fasåterhämtning;

  Sammanfattning : Phase-contrast imaging (PCI) is a modality of medical x-ray imaging that can solve one of the main limitations with conventional attenuation-based imaging: the imaging of materials with low attenuation coefficients, such as soft tissues. A modality of PCI, Propagation-based phase-contrast imaging (PBI), was used in this project. LÄS MER

 5. 5. En metodutveckling för att finna normativ vitbalans i digitala kameror

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Viggo Söderberg; Tilde Hernström; [2020]
  Nyckelord :Bildsensor; vitbalans; gråkort; bildbrus; digitalkamera; temperatur.;

  Sammanfattning : Denna text syftar på att framställa en metod som ska kunna användas för att ta reda på endigital kameras normativa vitbalans. Genom en experimentell metod filmar tre olika kameroren testtavla ljussatt för olika temperaturer vid olika vitbalanser. LÄS MER