Sökning: "bildkvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet bildkvalitet.

 1. 1. Vikten av patientinformation inför en MR-undersökning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Helena Alexandersson; Amanda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Magnetic resonance imaging; questionnaires; communication; patient; information; appointment letter; experience; Professional patient relation; Magnetkameraundersökning; frågeformulär; kommunikation; patient; information; mötesbrev; erfarenhet; personal-patient relation;

  Sammanfattning : Inledning: Bristfällig information till patienterna inför en MR-undersökning kan leda till att patienterna blir nervösa, stressade och känner obehag och därmed uteblir från bokade tider eller väljer att avbryta sina undersökningar i förtid. Med en tydlig information till patienten innan MR-Kaundersökningen startar ökar det patientens förståelse inför besöket. LÄS MER

 2. 2. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 3. 3. Scar detection using deep neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christina Sunnegårdh; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Object detection is a computer vision method that deals with the tasks of localizing and classifying objects within an image. The number of usages for the method is constantly growing, and this thesis investigates the unexplored area of using deep neural networks for scar detection. LÄS MER

 4. 4. Maximizing performance gain of Variable Rate Shading tier 2 while maintaining image quality : Using post processing effects to mask image degradation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Lind; Andrés Diaz Escalante; [2021]
  Nyckelord :Variable Rate Shading; VRS; Adaptive shading; Rendering optimization; Image based shading; Variable Rate Shading; VRS; Adaptiv skuggning; Renderingsoptimering; Bildbaserad skuggning;

  Sammanfattning : Background. Performance optimization is of great importance for games as it constrains the possibilities of content or complexity of systems. Modern games support high resolution rendering but higher resolutions require more pixels to be computed and solutions are needed to reduce this workload. LÄS MER

 5. 5. Stråldosreducerande tekniker vid datortomografiundersökningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Edit Habram Turi; [2021]
  Nyckelord :Datortomografi; dosoptimering; iterativa rekonstruktioner; rörströmsmodulering; bildkvalitet; stråldos; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Datortomografi (DT) är en användbar och viktig röntgenmetod för diagnostik inom vården som har ökat i omfattning de senaste 20 åren vilket innebär en ökad kollektiv stråldos. Eftersom röntgenstrålning kan skada och DT ge högre stråldoser än konventionell röntgen har det väckt oro för den ökade mängden strålning till patienterna. LÄS MER