Sökning: "bildspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet bildspråk.

 1. 1. Konsten att tala om bilder: barns förmåga att samtala om bilder och deras meningsskapande innehåll

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Wahlgren; [2021-07-08]
  Nyckelord :visual literacy; visuella element; barn; läsa; bilder; konst; målningar; illustrationer; bild kommunikation; bildspråk; bildkommunikation; bildspråk; det vidgade textbegreppet; semiotik; visual grammatics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien tar avstamp i och inspireras av en tidigare studie av Lopo tovska et al. från 2016. Genom att samla in ytterligare empiri utifrån två av de forskningsfrågorsom formulerats av Lopotovska et al. LÄS MER

 2. 2. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER

 3. 3. Var det bättre förr? : En kvalitativ textanalys om den innehållsliga och språkliga komplexiteten i böcker skrivna på 1970- och 2010-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Billing; Cajsa Freudenthal; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på skönlitterära barnböcker, där två av böckerna är skrivna på 1970-talet och två av böckerna är skrivna på 2010-talet. Syftet med studien är att jämföra fyra frekvent lästa skönlitterära böcker för barn i åldern 8-10 år, för att granska om det råder några skillnader på språket och innehållets komplexitet. LÄS MER

 4. 4. Show, don't tell i Scott Pilgrim vs. the World : En analys av visuellt berättande i Edgar Wrights actionkomedi ScottPilgrim vs. the World

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emmet Holm; [2021]
  Nyckelord :Scott Pilgrim vs. the World; Visuellt berättande; Edgar Wright; karaktärer; Narrativ; Berättartekniker; Film;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera Edgar Wrights Scott Pilgrim vs. the World (2010) ochhur regissören Edgar Wright skapar ett narrativ med hjälp av olika visuella medel, så kallatvisuellt berättande. Visuellt berättande är någonting som Edgar Wright jobbar mycket med ialla sina filmer. LÄS MER

 5. 5. Alarm och turbulens sätter ramarna : En framinganalys av Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet nyhetsrapportering av Covid-19-vaccin under mars 2021

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ebba Nilsonne; Christina Stareborn; [2021]
  Nyckelord :Alarmism; Covid-19; Gestaltning; Pandemi; Vaccin; Krisjournalistik;

  Sammanfattning : Coronaviruset utbröt i den kinesiska staden Wuhan i slutet av 2019 och spred sig sedan vidare till övriga världen under 2020. I takt med att viruset muterat och spridits över samtliga kontinenter har mediebevakningen accelererat. LÄS MER