Sökning: "bildspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet bildspråk.

 1. 1. Hålla huvudet kallt. Bildspråk och kulturella aspekter i ryska och svenska idiom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martina Brithell; [2020-09-02]
  Nyckelord :ryska; fraseologiska enheter; idiom; kroppsdelsidiom; somatisk fraseologi; fasta fraser; lexikaliserade fraser;

  Sammanfattning : Syftet med med uppsatsen var att utforska, beskriva och analysera idiom som innehåller huvud iryska och svenska utifrån deras bildspråk och kulturella aspekter. Idiomen definierades utifrånegenskaperna hög grad av idiomacitet, semantisk-syntaktisk stabilitet och att de var lexikaliserade. LÄS MER

 2. 2. ”Jag skriver men orden har ingen smak” : Om användandet av och inställningen till lättläst litteratur och bildspråk i undervisningen i svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Tom Bergvall; [2020]
  Nyckelord :Lättläst; Svenska som andraspråk; Bildspråk; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra sex SVA-lärares inställning till lättläst litteratur och bildspråk ur undervisningssynpunkt i svenska som andraspråk. Lättlästa texter brukar ses som avskalade versioner av originalversionen och har sitt ursprung år 1968. Nu finns flera olika typer av lättläst litteratur. LÄS MER

 3. 3. Regina Coeli : En studie om kvinnans identitet i Uppenbarelsebokens tolfte kapitel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Samuel Gabrielsäther; [2020]
  Nyckelord :Uppenbarelseboken;

  Sammanfattning : Uppenbarelseboken har förbryllat många genom tiderna, dess mångfasetterade bildspråk och många djup väcker intresse för undersökning och forskning på denna text. Här behandlas Uppenbarelsebokens tolfte kapitel och det som är av intresse för denna uppsats är kvinnans identitet i kapitlets narrativ. LÄS MER

 4. 4. En visuell analys av en klimatkampanj från Greenpeace

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lova Eriksson Edlund; [2020]
  Nyckelord :visuell kommunikation; visual communication; visual analysis; visuell analys; bildanalys; klimatkris; greenpeace; miljö; sociologi; symbolisk interaktion; bildspråk; tolkning;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en bildanalys av en visuell kampanj bestående av fem bild-par med två bilder var, eller diptyker, skapad av Greenpeace. Genom att granska faktorer som visuellt arbetsminne, symbolisk interaktion, socialisering, retoriska tilltal samt bildspråk och applicera dessa på en visuell kommunikation kan en med större enkelhet se hur dessa arbetar och interagerar. LÄS MER

 5. 5. Adjektivhopningar och inskott som stilmarkörer i en imitativ översättning av Lucas Ruiz’ novell ”El hombre sin memoria”

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Disa Holmlander; [2020]
  Nyckelord :litterära översättningar; imitativ översättning; adekvansinriktad översättning; inskott; hopning; adjektiv; ordföljd; stil; noveller; spanska; svenska; Lucas Ruiz; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta magisterarbete består av två delar, där den första delen utgörs av en översättning av Lucas Ruiz’ novell ”El hombre sin memoria” från novellsamlingen El esquiador de fondo (2014), och den andra delen, som presenteras här, är en analys av översättningen. Analysen omfattar en källtextanalys och en fördjupad översättningsanalys. LÄS MER