Sökning: "bildspråklig medvetenhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden bildspråklig medvetenhet.

 1. 1. Barns kommunikation genom teckningar : En studie i hur bildsamtal med barn om deras teckningar kan påverka hur pedagoger förstår barns kommunikation genom teckningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Märta Ruus; [2022]
  Nyckelord :preschool; picture-talk; Semiotics; visual literacy; pictorial development; förskola; bildsamtal; Semiotik; visuell litteracitet; bildspråklig medvetenhet;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att ge insikt i hur barn kommunicerar genom sina teckningar och vilken nytta pedagoger kan få av bildsamtal med barn om deras teckningar för att verkligen förstå vad det är barnet vill kommunicera. Undersökningen gjordes i form av en kvalitativ webbenkät med kvantitativa inslag som skickats ut till ett urval av pedagoger. LÄS MER

 2. 2. ”Bild - en ö bland andra öar” - En studie om hur pedagoger arbetar för att utveckla elevers bildspråkliga medvetenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anna Grahn; Malena Johansson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skolans pedagoger arbetar för att främja elevernas bildspråkliga medvetenhet, det vill säga om pedagogerna anser sig arbeta medvetet för att utveckla elevernas förmåga att analysera och få förståelse för sina egna och andras bildskapande. Skolans pedagoger använder ofta bilden som ett sätt för eleven att uttrycka sin kreativitet men inte för att synliggöra förståelse för det ofta förekommande temaarbetet. LÄS MER

 3. 3. Fängslande färgfulla fantasifigurer Hur barn upplever att arbeta med konst och vilka nya insikter et leder till

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Johansson; [2001]
  Nyckelord :Education; Kreativitet; fantasi; bildspråklig medvetenhet; bildanalys; konstsamtal; Miró; Pedagogik;

  Sammanfattning : Efter att jag besökt museum med barnverksamheter blev jag intresserad av att ha konstsamtal med barn. Men när jag provat detta under praktiken i G5 kände jag att jag ville fördjupa mig ännu mer i konstarbete med barn. LÄS MER