Sökning: "bilduppgift"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet bilduppgift.

 1. 1. Kommunikationens former : - En undervisningsutvecklande ansats för bildläraresom undervisar nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sofia Julia Kujala; [2018]
  Nyckelord :Undervisning; Nyanländ; Språkutveckling; Bildämnet.;

  Sammanfattning : Som lärare i Sverige möter vi ständigt elever med annat modersmål än svenska ochsom har en annan kulturell bakgrund. I praktiskt estetiska ämnen blir det dessutomallt vanligare att nyanlända läser tillsammans med svensktalande elever. LÄS MER

 2. 2. ”Det beror inte på könet, det beror på vilken människa det är” : En studie om matematisk subjektivitet i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik

  Författare :Sandra Skavén; [2017]
  Nyckelord :mathematucal subjectivity; self-image; gender; sex; pupils; matematisk subjektivitet; självbild; genus; kön; elever;

  Sammanfattning : Matematik har under lång tid ansetts vara ett maskulint kodat ämne vilket märks både i utbildningar och yrkesliv där en högre andel män än kvinnor återfinns. Elever ska efter genomgången grundskola kunna göra väl underbyggda val av utbildning och yrke. LÄS MER

 3. 3. Error Syntax : Tre bilduppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :John Arborgh; [2016]
  Nyckelord :programmering; bild; bildämnet; bilduppgift; syntax;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att undersöka hur jag som bildlärare kan skapa förutsättningar för lärandet av programmering i bildämnet. Detta undersöker jag genom att designa tre bilduppgifter som har med programmering att göra. LÄS MER

 4. 4. Främmandegöring i teori och praktik : En semiotisk studie av olika kulturella texter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Karl-Johan Hedlund; [2014]
  Nyckelord :Främmandegöring; Bildretorik; Semiotik; Bild;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur begreppet främmandegöring kan användas som retorisk figur i olika kulturella texter samt att ge förslag över begreppets tillämpning i skolans bildundervisning. Syftet är också att med hjälp av resultatet gestalta ett eget konstnärligt verk där främmandegöring problematiseras och synliggörs. LÄS MER

 5. 5. För-lusten att lära

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jennie Martinsson; Sandra Johansson; [2013]
  Nyckelord :Behaviorism; dold läroplan; genus; konstruktivism; literacy; lustfyllt lärande; meningsskapande lärandemiljö; läs- och skrivinlärning; Montessori; populärkultur; sociokulturell teori; Språkbiten; Trageton;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att beskriva hur elever i årskurs 1 uppfattar sin läs- och skrivinlärning, samt undersöka om det finns någon skillnad i elevernas beskrivningar ur ett genusperspektiv. Eleverna i vårt urval arbetar enligt tre olika arbetssätt, Montessori-pedagogiken, Tragetonmetoden samt Språkbiten. LÄS MER