Sökning: "bildutsnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet bildutsnitt.

 1. 1. Första anblicken av en karaktär i film : En undersökning om olika karaktärstypers introduktioner i filmerna Avatar (2009) och Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Extended Edition, 2001)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Wiik; Fabian Sprenger; [2022]
  Nyckelord :Karaktär; protagonist; antagonist; hjälte; berättarkomponenter; bildutsnitt; ljussättning; djupindikationer; diegetiskt- och icke-diegetiskt ljud;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur de tre karaktärstyperna protagonist, antagonist och hjälte introduceras i de första bilderna i filmerna Avatar och Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring utifrån berättarkomponenterna bildutsnitt, ljussättning, djupindikationer och ljud. Totalt sex karaktärsintroduktioner från filmerna kommer att analyseras och därefter jämföras med varandra. LÄS MER

 2. 2. Varför påminner Visual Vernacular om filmiska uttrycksätt? : En studie inom konstnärlig teckenspråkstext

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för teckenspråk

  Författare :Mindy Drapsa; [2022]
  Nyckelord :creative sign langauge; visual vernacular; real space blend;

  Sammanfattning : I denna studie tittar jag på vilka filmiska särdrag som förekommer i konstnärlig teckenspråkstext, Visual Vernacular, ur en kognitiv beskrivningsmodell för teckenspråk (Liddell 2003) som utgångspunkt för att öka förståelsen om Visual Vernaculars unika uppbyggnad. Tre Visual Vernacular-texter, från Amerika, Italien och Polen tas med till denna studies analysarbete vilket skett via annotering och ett urval av Visual Vernacular-segment för att finna kopplingar till filmiska uttrycksmedel. LÄS MER

 3. 3. Reklamfilm i 9:16 : Hur reklamfilm utformas för att passa det stående formatet i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linnéa Engblom; [2021]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; sociala medier; Instagram; bildformat; komposition; bildanalys; reklamfilm;

  Sammanfattning : Sociala medier fortsätter att vara en av de största plattformarna förmarknadsföring, men forskningen på området släpar efter. Mobiltelefonen somvisningsfönster är något som filmskapare måste förhålla sig till – men hur hanterasde begränsningar och möjligheter som formatet innebär? Detta arbete harundersökt hur skapare av rörlig reklam förhåller sig till formatet 9:16. LÄS MER

 4. 4. Show, don't tell i Scott Pilgrim vs. the World : En analys av visuellt berättande i Edgar Wrights actionkomedi ScottPilgrim vs. the World

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emmet Holm; [2021]
  Nyckelord :Scott Pilgrim vs. the World; Visuellt berättande; Edgar Wright; karaktärer; Narrativ; Berättartekniker; Film;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera Edgar Wrights Scott Pilgrim vs. the World (2010) ochhur regissören Edgar Wright skapar ett narrativ med hjälp av olika visuella medel, så kallatvisuellt berättande. Visuellt berättande är någonting som Edgar Wright jobbar mycket med ialla sina filmer. LÄS MER

 5. 5. DEN IDEALA COWBOYEN : En komparativ studie av maskuliniteten inom den amerikanska audiovisuella westerngenren på 1950-talet samt 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johannes Falk Renström; [2019]
  Nyckelord :Antagonist protagonist bildutsnitt bilder maskulinitet femininitet representation minoritet indian westerngenren cowboy kropp fåfänga tårar gråt bildanalys semiotik komparation vilda västern populärkultur film Wind River Hell or High Water Fort Apache High Noon The Searchers Rio Bravo;

  Sammanfattning : Den hegemoniska maskuliniteten är försatt i ett stadie av konstant förändring och omförhandling. Saker som i en viss tidsepok kommit att associeras med femininitet kan vid en annan tidpunkt komma att tillskrivas som ett maskulint attribut. LÄS MER