Sökning: "bildvalet har betydelse"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden bildvalet har betydelse.

 1. 1. Formgivares arbetsprocess vid design av bokomslag för klassiska litterära verk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Nora Bohlin; [2017]
  Nyckelord :formgivare; bokomslag; arbetsprocess; design; bild; färg; typografi;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks formgivares arbetsprocess vid design av bokomslag för klassiska litterära verk. Frågeställningarna behandlar följande områden; information och riktlinjer från bokförlaget för formgivaren att förhålla sig till, formgivarens idé- och inspirationsprocess, formgivarens olika faser i arbetsprocessen, formgivarens beslut angående bokomslagets visuella element samt betydelsen av originalomslag och tidsepok då det klassiska litterära verket gavs ut. LÄS MER

 2. 2. Matematikbokens bilder - vilka och varför? : En studie av bildernas funktion och betydelse under grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Maria Gustavsson; Anna Johansson; [2009]
  Nyckelord :Läromedel; matematik; bilder; läromedelsförfattare; grundskola;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om bilder i matematikböcker, hur de kan medföra både möjligheter och hinder för eleverna, hur de väljs ut och hur de samspelar med texten i den uppgift de tillhör.Läroboken är det hjälpmedel som överlägset dominerar matematikundervisningen och bilderna i läroboken har med tiden blivit både större och fler. LÄS MER

 3. 3. Mamma jag vill… En kandidatuppsats om hur företag kan nå det sekundära segmentet barn, för att påverka föräldrarnas val av resor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lars Carlqvist; Sofia Andersson; Katarina Olofsson; [2004]
  Nyckelord :Sekundärt segment; barn; decision making unit; köpprocessen; resor; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att understryka barnens betydelse i familjens beslutsfattande, samt att erbjuda riktlinjer för hur företag kan nå detta sekundära segment. För att belysa detta resonemang har vi valt att studera resebranschen, en bransch där barn inte kan verka själva. LÄS MER