Sökning: "bilens nackdelar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden bilens nackdelar.

 1. 1. I jakten på hållbart resande : en fallstudie om planeringen för minskad bilism

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Camilla Arnberg; [2012]
  Nyckelord :kollektivtrafik; vanebilist; färdmedelsval; stigberoende; Linköping; Norrköping;

  Sammanfattning : Ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor har medfört ett behov i många kommuner och regioner att verka för ett mer hållbart resande, där minskad bilanvändning ofta är en uttalad målsättning. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera planeringen för att uppnå ett mer hållbart resande. LÄS MER

 2. 2. Karosser av kolfiberarmerad epoxi : En undersökning av förutsättningarna för en etablering inom personbilsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Hans Köning Walles; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågeställningen som besvarats är huruvida kolfiberarmerad epoxi är ett lämpligt material att använda i karosser. Tekniska, ekonomiska, säkerhetsmässiga och miljömässiga aspekter har behandlats. LÄS MER

 3. 3. Vellinge Centrum : Centrumförnyelse

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Fredrik Meurling; [2007]
  Nyckelord :Vellinge:centrum:förnyelse:serial:vision:Fredrik:Meurling;

  Sammanfattning : Vellinge är både centralorten i Vellinge kommun och en bostadsförort till Malmö. Orten består till stor del av villabebyggelse. Vellinges expansion kan härledas till två viktiga händelser där den första var järnvägen drogs in till Vellinge. LÄS MER